1a edició del programa 2018-2019

En aquesta 1a edició del programa de mentoria en organització del temps han participat 6 empreses mentores (Aigües de Barcelona, Softmachine, Criteria, KIM, SGS Tecnos i TBS) i 6 empreses mentorades (Can Cet, Oxfam Intermon, Amics de la Gent Gran, Fundació Pare Manel, AREP i Insercoop), ambdues escollides a través d’un procés de selecció. Mentre les empreses mentores són organitzacions expertes de la Xarxa NUST, la convocatòria d’empreses mentorades està oberta a organitzacions de la ciutat de Barcelona.

En la primera trobada conjunta, a l’octubre de 2018, es van establir els grups de mentoria, formats per 2 empreses mentores i 2 empreses mentorades. El grup SoftKIM ha comptat amb Softmachine i KIM com a mentores i Oxfam Intermon i Insercoop com a mentorades. El grup ATAC ha comptat amb Aigües de Barcelona i TBS com a mentotes i Can Cet i Amics de la Gent Gran com a mentorades. El grup Aprèn ha comptat amb Criteria i SGS Tecnos com a mentores i Fundació Pare Manel i AREP com a mentorades.

De novembre de 2018 a maig de 2019 han tingut lloc les 6 sessions mensuals de la mentoria, en què cada grup d’empreses mentores ha assessorat a 2 empreses mentorades, primer una al llarg de 1h i després l’altra al llarg de 1h, dedicant en total 2h al mes. Els avenços de les empreses han estat variats, en funció de les necessitats inicials expressades i el context de cada organització.

  • Can Cet ha elaborat un Pla de mesures per a tota la plantilla, no només en mesures de conciliació sinó identificant-se com a empresa igualitària, que aposta per a la conciliació i temps i que es preocupa per el benestar i la salut de les persones treballadores.
  • Oxfam Intermon ha contrastat el plantejament del pla d’igualtat, tenint en compte que part dels reptes identificats eren en matèria de conciliació, valorant els riscs i les oportunitats d’aquests procés.
  • Amics de la Gent Gran ha signat el document intern de relacions laborals on s’estableix una regulació detallada de les condicions de realització del teletreball a l’entitat, i ha realitzat una enquesta sobre organització del temps i conciliació ha partir de la qual plantejar accions.
  • La Fundació Pare Manel ha engegat un procés de reflexió al voltant de la gestió global dels usos del temps, incorporant als membres del grup d’Afectes com a impulsors i fent participar al personal per detectar millores.
  • AREP ha elaborat un tríptic en matèria de conciliació de la vida personal i professional dirigit a les persones treballadores, posant en valor les mesures més enllà de conveni.
  • Insercoop ha aconseguit tenir un reglament intern més adequat a les necessitats de les persones i de la pròpia entitat, amb mesures com la jornada intensiva durant els mesos d'estiu, la universalització de la bossa d'hores i la millora de clàusules del conveni col·lectiu.

Els resultats de la mentoria s’han presentat en una darrera trobada conjunta al juny de 2019, realitzant una valoració molt positiva per part tant de les empreses mentores com mentorades i detectant aspectes de millora observats en aquesta prova pilot, tal i com s’explica en l’informe de resultats de l’avaluació de la 1a edició del programa.