2a edició del programa 2019-2020

El 15 de setembre es va realitzar una sessió de balanç i intercanvi dels aprenentatges i avenços de la 2a edició del Programa de mentoria en organització del temps. Van participar-hi les empreses mentores i mentorades per compartir experiències i avenços al llarg del programa.

En aquesta 2a edició del programa de mentoria en organització del temps que va començar a l’octubre han participat 6 empreses mentoras (Aigües de Barcelona, Softmachine, TBS, Unió de Mútues, MCSS núm. 267, Fundació Joia i Hospital Plató) i 6 empreses mentorades (Fundació Germina, Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris, Abacus, Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i Accent Social). Mentre les empreses mentoras són organitzacions expertes de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), la convocatòria d’empreses mentorades està oberta a organitzacions de la ciutat de Barcelona.

Els resultats de la mentoria es van presentar en aquesta darrera trobada virtual conjunta el 15 de setembre de 2020, realitzant una valoració molt positiva per part tant de les empreses mentoras com mentorades i detectant aspectes de millora detectats.

Van donar la benvinguda a la trobada Sònia Ruiz, Directora de Serveis de Gènere i Polítiques de Temps de l’Ajuntament de Barcelona, que va agrair la participació i dedicació de les empreses al programa, sobretot en el cas de les mentoras i va destacar l’esforç realitzat durant els mesos de confinament, on les sessions de mentoria van passar a ser virtuals però es van dur a terme amb èxit; i Emilia Pallàs, Directora Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa, que va recordar que des de Barcelona Activa es va impulsar el programa de mentoria per donar rellevància al rol de les empreses en la millora dels usos del temps, la conciliació i la corresponsabilitat. Va remarcar també la importància que els canvis en les modalitats de treball es produeixin a favor de la igualtat de gènere.

Acte seguit, Guadalupe Martín, Responsable d’administració de Personal i Relacions Laborals de la Fundació Oxfam Intermón, empresa mentorada durant la 1a edició del programa, va presentar la seva experiència com a mentorada i la seva realitat un any després de la finalització del programa.

Va assegurar que un any més tard encara es mostren millor els fruits del programa de mentoria. En el cas de la fundació, les sessions amb les empreses mentoras van servir per revisar el Pla d’Igualtat vigent i ampliar-ne les mesures que permetessin una millora de la conciliació i la corresponsabilitat. Han posat en marxa algunes de les mesures plantejades fruit del programa, així com d’altres que no tenien contemplades i que han hagut d’implementar per adaptar-se a conseqüència de la pandèmia i la situació de confinament, a la realitat de les persones treballadores. Per últim, va destinar unes paraules d’agraïment a la feina feta per les empreses mentoras i va recomanar la participació al programa.

Acte seguit, Elisa Stinus i Júlia Altés, de la Secretaria Tècnica de la Xarxa NUST, van realitzar una presentació dels resultats d’aquesta 2a edició del programa:

  • Pel que fa als aprenentatges i valoracions realitzades per les mentorades al llarg del programa, les empreses valoren molt la transparència i la implicació de les empreses mentoras com a elements claus del programa. S’ha creat un clima de molta confiança entre mentorades i mentoras i això ha permès poder plantejar-se qüestions que en un altre context no s’haguessin plantejat. Han agraït molt l’adaptació de les empreses mentoras a la nova situació generada per crisi sanitària, facilitant la continuació del programa amb sessions virtuals enlloc de presencials.
  • Per la seva banda, les empreses mentoras han estat totes d’acord amb que el programa també és per elles un espai d’aprenentatge i coneixement compartit. El programa de mentoria els permet dedicar temps a pensar, compartir i planificar plans i millores que d’altra manera no tenen cabuda en les tasques i dinàmiques diàries.

La sessió també va comptar amb un espai d’intercanvi entre totes les persones participants al programa, on les diverses empreses van compartir les seves experiències com a mentoras i mentorades. Destaquen l’ambient de confiança en el qual es treballa i els lligams que es creen entre les empreses; l’aprenentatge mutu, l’intercanvi multidisciplinar i el poder conèixer altres realitats que permeten seguir avançant en la millora dels usos del temps des del món laboral.

Finalment, Carme Carrera, Tècnica de Programes de Temps va tancar la sessió recordant que l’èxit d’aquesta 2a edició serveix també de motor per seguir treballant en la mateixa línia de cara a la propera edició.

Es poden trobar més detalls sobre l’avaluació de la 2a edició del programa als documents enllaçats.