40a Conferència de l'Associació Internacional d'Investigació sobre Ús del Temps (IATUR)

La International Association for Time Use Research facilita l’intercanvi d’idees, coneixement i dades a través estadístiques i investigacions entorn l’activitat diària i el comportament de les persones al llarg del temps.

Entre totes les presentacions, a les quals ja es pot accedir mitjançant l’enllaç a la web de la 40a Conferència IATUR, van destacar les intervencions de l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya on s’exposen els programes més rellevants en polítiques de temps al nostre país:

Doctora Sara Berbel, Directora General de Barcelona Activa i Gerent de Política Econòmica i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona: L’Estratègia del Temps a Barcelona.

Va presentar el Pacte del Temps de Barcelona, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient, la Xarxa d’empreses NUST (Nous Usos Socials del Temps) formada per 120 organitzacions que intercanvien pràctiques innovadores en matèria de temps i conciliació, el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps, i el Servei de Mentoria en Organització del Temps on empreses amb expertesa i trajectòria reconeguda en l’àmbit de l’organització del temps aporten el seu coneixement, experiència i recolzament a altres empreses de la ciutat que volen aprendre i avançar en aquest àmbit, de forma voluntària i personalitzada.

Alexis Serra, coordinador per a l’Impuls de la Reforma Horària de la Generalitat de Catalunya, i Fabian Mohedano, promotor de la Iniciativa per a la Reforma Horària: Govern de Catalunya: el pacte per la Reforma Horària. Van exposar el Pacte per la Reforma Horària a Catalunya, signat per 109 entitats i agents econòmics i socials, també firmat per l’Ajuntament de Barcelona i que marcarà el rumb del Govern de Catalunya vers l’any 2025.

A més, es van destacar les següents conferències presentades pel seu interès científic i la visió internacional que ens ofereixen de la regulació dels temps mitjançant programes, estratègies i diferents enfocaments de recerca, les trobareu en l'enllaç "Conferències" en l'idioma anglès.

 • Temps amb infants
 • Metodologia de recerca sobre l’ús del temps
 • Actualitat
 • Lleure i benestar
 • Treball I treball domèstic
 • Gent gran
 • Temps de pares i mares
 • Digitalització
 • Educació
 • Treball no remunerat
 • Perspectives de futur
 • Cura d’infants
 • Treballar fins quan
 • Infrastructures i temps de desplaçaments
 • Percepció del temps