6a Edició del Premi, any 2017

El passat 19 de març es van atorgat els sisens Premis Barcelona a l'Empresa Innovadora en Conciliació i Temps a: El Risell, Global Planning Solutions, Fundació Els Tres Turons i Grup Ametller Origen. El Jurat va atorgar dues mencions especials a empreses membres de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps): KIM-Knowledge Innovation Market i Institut d'Educació Contínua-UPF Barcelona School of Management.

En aquesta sisena edició, es van presentar 26 candidatures d'empreses i organitzacions, que optaven a una de les quatre categories del premi: empreses amb menys de 10 persones treballadores, d'entre 10 i 50 persones treballadores, d'entre 51 i 250, i amb més de 250 persones en plantilla. Es va atorgar també dues mencions especials a dues empreses membres de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps) impulsada per l’Ajuntament de Barcelona.

L'acte de lliurament dels premis, on va assistir un centenar de persones, va tenir lloc el passat dia 19 de març de 2018 al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, i va comptar amb la presidència del Tinent d'Alcaldia d'Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals Gerardo Pisarello Prados, la participació del Comissionat d'Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, Álvaro Porro.

Durant l’acte, la  Dra. Estrella Montolío Duran, catedràtica de lingüística hispànica de la Universitat de Barcelona, va presentar la ponència “Comunicació i Igualtat: experiències empresarials”,  sobre comunicació a les empreses i organitzacions.

El jurat, composat per representants de l'administració local, dels sectors empresarial i sindical, i dels àmbits universitari, cooperatiu i social, després de destacar de forma favorable totes les empreses i  valorar  les mesures presentades, va  acordar atorgar quatre premis i dues mencions especials. 

El premi en la categoria d’empresa de menys de 10 persones treballadores va ser concedit a la cooperativa EL RISELL per haver ampliat el permís de maternitat en 8 setmanes i el de paternitat en 4 setmanes a càrrec de la cooperativa i per haver instaurat la jornada completa de 35 hores i la sortida entre les 15h i les 16h, establint un model d'equilibri entre els temps de treball i personal i promovent la coresponsabilitat en la cura de fills i filles. També per haver certificat les mesures per escrit i que la cooperativa estigui adherida al Pacte del Temps de Barcelona. S'ha senyalat la cooperativa com a model a seguir en el sector de la consultoria: un sector on la conciliació de la vida laboral, personal i familiar té moltes dificultats, atesos la pràctica professional de les consultories on a vegades els límits horaris de feina no estan clars i depenen d’altres aspectes externs com l’entrega dels resultats.

El premi en la categoria d’empresa amb més de 10 i menys de 50 persones treballadores va ser concedit a GLOBAL PLANNING SOLUTIONS per ser una empresa del sector tecnològic que està fent esforços per millorar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar de les persones treballadores (majoritàriament homes) amb mesures com l’aplicació per a mòbil (BOLD App) que facilita la gestió del temps dels empleats/des, a més d’apostar per la contractació de dones en un sector en el que avui en dia encara n’hi ha poques. També s'ha valorat el conjunt de mesures adoptades com: reducció de la pausa del dinar, flexibilització dels horaris d’entrada i sortida, e-treball pel personal que viu lluny, té fills/es o té cura d’un familiar, possibilitat de portar els fills/es a la feina en cas de força major o períodes de vacances. I finalment, s'ha valorat que l’empresa participi activament a la Xarxa NUST.

El premi en la categoria d’empresa de 51 a 250 persones treballadores es va concedir a FUNDACIÓ ELS TRES TURONS per haver implementat mesures que faciliten la conciliació personal, familiar i laboral que permeten a les persones treballadores fer part de l’atenció indirecta com teletreball i compactar la jornada amb tres tardes lliures. Així mateix, s'ha valora que la fundació, que treballa en el sector de la salut mental, hagi acordat la millora de les condicions laborals reconegudes al conveni amb la representació legal dels treballadors/es, establint una comissió de regulació del teletreball formada per la direcció, els/les caps d’àrea i la representació de les persones treballadores.

El premi en la categoria d’empresa de més de 250 persones treballadores es va concedir a GRUP AMETLLER ORIGEN per apostar per donar un dissabte festiu cada 6 setmanes a tot el personal de botiga que faci més de 20 hores setmanals, mesura especialment innovadora en el sector del comerç que pot servir d'exemple per a generar més transformacions en aquest àmbit.

Les dues mencions especials del premi a empreses membres de la Xarxa NUST es va concedir a: KIM (KNOWLEDGE INNOVATION MARKET) per haver adoptat un conjunt de mesures ampli i innovador a través del pla de conciliació i coresponsabilitat de la vida laboral i personal, amb mesures concretes com: les reunions dins de l’horari laboral, la flexibilitat horària per estudiar, la política de llums apagades, el dia lliure per l’aniversari, el programa detallat d'e-working i la política d’horari flexible. En afegit, s'ha valorat que l’empresa, que treballa en l’àmbit de la consultoria, participi activament a la Xarxa NUST. I a la FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA - UPF BARCELONA SCHOOL OF MANAGEMENT pel seu programa FlexiTime de polítiques de flexibilitat i conciliació de la vida personal i professional que contempla un conjunt de mesures molt ampli (flexibilitat d’horaris d’entrada i sortida, compensació d’hores, bossa d’hores, dies extres de permís retribuït, etc.) i per adaptar-les a les necessitats de cada departament, incloent els front office, mantenint un ampli horari d'atenció en el sector de l’educació postgrau. A més, s'ha valorat que la política de flexibilitat s’hagi acordat en el marc de la negociació col·lectiva i que s’hagi dotat d'indicadors d'avaluació i d'una comissió de seguiment.