Barcelona participa a la 41a edició del Congrés anual de la IATUR a Washington

 

Entre totes les presentacions, a les quals ja es pot accedir mitjançant l’enllaç a la web de la 41a Conferència IATUR, subratllar les intervencions de l’Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya que presenten les futures línies i els programes més rellevants en usos del temps al nostre país:

Alexis Serra, director de l’Oficina de Reforma Horària del Govern de la Generalitat de Catalunya i Fabian Mohedano, promotor de la ‘Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society’, van destacar la necessitat de promoure l’intercanvi entre l’ús del temps i les polítiques públiques a escala internacional i conèixer l’impacte en la societat alhora que van manifestar la voluntat de la ciutat de Barcelona en ser capital mundial de l’impuls de recerca en polítiques públiques del temps orientades a la salut, el benestar, el futur del treball i l'equitat de tot el planeta.

L’Emilia Pallàs Zenque, directora Executiva del Departament de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat de Barcelona Activa i L’Elisa Stinus, de la Secretaria Tècnica de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), van destacar diverses dades la tendència cap a una reducció de la jornada laboral per una organització del temps més equitativa segons estudis recents. Emilia Pallàs va presentar el Pacte del Temps de l’Ajuntament de Barcelona, com un compromís de ciutat per una organització del temps més igualitària, saludable i eficient que recull actuacions de les empreses sobre models de gestió del temps més eficients per una nova cultura del temps de treball. L’Elisa Stinus va exposar el Programa de Mentoria de la Xarxa NUST per l’intercanvi de coneixement entorn la conciliació dels diversos temps de vida de les persones i la Guia “Com elaborar un Pla que promogui una organització del temps” més saludable, igualitària i eficient” per organitzacions interessades en implementar aquest tipus de mesures.

En el marc de la conferència, es va aprovar la candidatura de Barcelona per esdevenir la seu de la 43a edició de la Conferència de la IATUR del 2021, del 27 al 29 d’octubre, amb l’objectiu d’incentivar l’intercanvi d’experiència i recerca en polítiques sobre els usos del temps.

Al mateix temps, al llarg de l’acte van participar moltes altres conferències innovadores a nivell científic que ofereixen nous paradigmes d’investigació i recerca, les trobareu a l'enllaç "Conferències" en l'idioma anglès:

  • Estructures i polítiques de temps socials
  • Mesura de la igualtat de gènere mitjançant dades d’ús del temps
  • Desenvolupant el Diari en línia de Finlàndia XCola
  • Potenciació del nou ús del temps a les empreses
  • Una nova iniciativa de diàleg entre la comunitat científica i les polítiques públiques
  • La pobresa del temps a Xile: com es pot mesurar?
  • Modernitzar enquestes d’ús del temps