Celebrada la Jornada: Mesures de Conciliació de la Xarxa Empreses Responsables

El 27 de febrer de 2020 va tenir lloc la Jornada: Mesures de ConciliacIó en el marc del Programa Empreses Responsables de Barcelona, organitzada per Barcelona Activa a l’Auditori del Parc Tecnològic del carrer Marie Curie de  Barcelona. A la Jornada van estar representades 55 persones de l'àmbit empresarial per escoltar les bones pràctiques de Dinamon, Estabanell i Pahisa, Consorci de Salut i Social de Catalunya, Softmachine i Oxfam Intermon en matèria de conciliació i organització del temps. Al llarg de l'acte, es va fer partícip al públic mitjançant aplicacions mòbils per saber la opinió i el nivell de coneixement de les temàtiques vinculades a les àrees de Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa.

En la primera part de la sessió, el Sr. Jordi Hinojosa, CEO de Dinamon, la Sra. Berta Guitart, Responsable de Relacions Humanes d’Estabanell i Pahisa així com la Sra. Marta Moles, de la Secretaria Tècnica i Responsable de Responsabilitat Social del Consorci de Salut i Social de Catalunya van presentar els beneficis d’implantar mesures de conciliació en el si de la seva organització per afrontar positivament la transformació tecnològica, social i cultural així com disposar dels avantatges de tenir una política de Responsabilitat Social Corporativa alineada amb els 17 Objectius del Desenvolupament Sostenible que estableix l’Agenda 2030 de Nacions Unides. A continuació, es va realitzar un qüestionari interactiu per les persones assistents per identificar mesures de conciliació en l’organització com: el temps dels àpats, la flexibilitat d’entrada o sortida en relació al lloc de treball, els permisos de maternitat i/o paternitat més enllà de la llei, entre d’altres.

En la segona part de la sessió, la Sra. Carme Carrera, tècnica de Programes de Temps de l’Ajuntament de Barcelona, va presentar la iniciativa del Pacte del Temps de Barcelona, un compromís de ciutat per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient. La Sra. Elisa Stinus, Secretaria Tècnica de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), va posar de relleu el Programa de Mentoria que ofereix la Xarxa NUST i com a resultat va presentar la Guia “Com elaborar un pla que promogui una organització del temps més igualitària, saludable i eficient” que estableix els passos que s’han de seguir per implementar mesures de conciliació i corresponsabilitat a l’organització així com els avantatges d’apostar per una nova cultura organitzacional que tingui en compte el cicle de vida de les persones.

Finalment, el Sr. Oscar Bermejo, Responsable de Desenvolupament de Negoci de Softmachine, i la Sra. Florence Allard, Responsable de Recursos Humans i Programa de Desenvolupament organitzacional d’Oxfam Intermon, juntament amb la Sra. Lupe Martin, Responsable de Relacions Laborals d’Oxfam Intermon, totes dues organitzacions participants del Programa de Mentoria de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps), van destacar les seves iniciatives en gestió horària, bossa d’hores o teletreball com un seguit de mesures que afavoreixen la retenció i captació del talent i com contribueixen a la millora de la salut laboral. També es va posar de relleu la importància de comunicar, fer partícip i avaluar les mesures comptant amb les consideracions de les persones treballadores, tot i la dificultat que pot suposar en algunes organitzacions amb un volum significatiu de persones treballadores. D’altra banda, es va destacar l’èxit de mesures com la implementació del treball remot, inclús en períodes extensos en el temps, que permet i facilita els desplaçaments a altres localitzacions per raons familiars sense deixar de treballar per l’organització tot mantenint el vincle.