Convocatòria de la 10a edició del Premi, any 2021

L’Ajuntament de Barcelona convoca el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps, que admet candidatures de l’1 d’octubre al 2 de novembre de 2021.

La pandèmia ha suposat una disrupció sense precedents en l’organització i els temps de treball a tot el món. En aquest context, el Premi Barcelona a l’Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps pren una actualitat renovada. Una actualitat renovada que coincideix amb la seva desena edició del premi, que vol seguir reconeixent, promovent i divulgant la tasca de les empreses compromeses a millorar la gestió del temps. Un compromís per aconseguir un millor equilibri entre la vida laboral, familiar i personal.

El Premi Barcelona a l'Empresa Innovadora en Organització i Usos del Temps té com a objectiu contribuir al coneixement i fer visible el treball realitzat per les empreses i organitzacions que presentin polítiques innovadores en la gestió de les persones treballadores mitjançant noves mesures d’organització del temps de treball, sensibilitzant la societat sobre aquestes pràctiques. Després de la pandèmia és més necessària que mai la divulgació i reconeixement d’aquesta innovació.

El premi s’emmarca en el Pacte del Temps, un acord de ciutat impulsat per l’Ajuntament de Barcelona que cerca el compromís municipal i de les organitzacions socials i econòmiques de la ciutat per actuar conjuntament i aconseguir una organització social més racional, eficient i respectuosa amb les necessitats de les persones. El Pacte promou actuacions adreçades a la conscienciació i divulgació de models de gestió del temps més eficients i més sostenibles que afavoreixen els treballadors i treballadores, les empreses i la ciutat en el seu conjunt.

Les mesures de les empreses premiades i presentades a l’anterior edició mostren que s’està tendint cap a programes integrals que no només inclouen el teletreball i el canvi organitzacional obligat per la pandèmia sinó que també aprofundeixen en la corresponsabilitat de gènere, equilibri entre la vida personal i professional, dret a la desconnexió digital, compactació de jornada, allargament dels permisos de maternitat i paternitat, reducció del temps de treball amb igual salari, horaris i àpats saludables, gestió de la diversitat, etc. Podeu consultar els vídeos de presentació de les iniciatives premiades al 2020.

Les empreses poden optar al Premi en una de les següents categories:

• MICRO, Empreses de menys de 10 treballadors/es.

• PETITA, Empreses a partir de 10 treballadors/es i fins a 50.

• MITJANA, Empreses de més de 50 treballadors/es i fins a 250.

• GRAN, Empreses a partir de 250 treballadors/es.

La composició de les persones membres del jurat està formada per persones expertes i representants dels àmbits econòmic, empresarial, de comerç, sindical i del món acadèmic rellevants de la ciutat. Compta amb representants de Barcelona Activa, de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, Foment de Treball, la Cambra de Comerç de Barcelona - Observatori Dona, Empresa i Economia, Associació 50 X 50, PIMEC, ADEIPE, Taula del 3r Sector, Confederació de Cooperatives de Catalunya (C.C.C.), UGT, CCOO, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Consell de Dones de Barcelona i Time Use Initiative for a Healthy Society.

El jurat valorarà de les propostes presentades el seu compromís amb l'equilibri en l'ús del temps dins la seva organització i la seva aportació a innovar, avançar i sensibilitzar la societat en una gestió del temps més saludable, igualitària i eficient. Si s’escau s’atorgarà una menció especial a una empresa de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps).

El període d’admissió de propostes és del dia 1 d’octubre al 2 de novembre de 2021. Per presentar candidatura cal omplir el formulari  amb les dades corresponents (tots els camps són obligatoris), descarregar-lo i signar-lo digitalment. Per formalitzar la presentació de la candidatura cal fer-ho a través del Portal de tràmits i és necessari disposar de certificat digital.

Per a més detalls, consulteu els enllaços adjunts.