CREARSA

L’EMPRESA
Creada al 2018, creaRSA és una cooperativa de treball sense afany de lucre d’iniciativa social que es dedica a la Responsabilitat Social Audiovisual (RSA), emmarcada en el sector de la Producció, Comunicació i Formació audiovisual, l’Economia Social, la RSE i la Cultura.

ORGANITZACIÓ I USOS DEL TEMPS
Promoure una millor concilicació laboral i personal, augmentar l'eficiència del temps de treball, augmentar el grau de satisfacció i de motivació de les persones treballadores, disminuir els percentatges d'absentisme, fomentar hàbits de vida més saludables i sensibilitzar sobre nous usos del temps al nostre sector.

BONES PRÀCTIQUES
Flexibilitat autogestionada. Cada persona té total llibertat per confeccionar els seus horaris, adequant-los als processos de producció i buscant l’equilibri entre les necessitats del projecte i el ritme individual. Es prioritza el teletreball i les vacances es fan de forma flexible.        

NOMBRE DE PERSONES A LES QUE BENEFICIA
3 persones.

PROCÉS D'IMPLANTACIÓ
El propi d'una cooperativa: es planteja la qüestió amb un temps per al seu anàlisis i estudi, es proposa i debat en assemblea, es vota i aprova per majoria, i finalment s'implementa. El que en la pràctica significa tenir tots els procediments protocolaritzats, realitzar reunions operatives i fer servir una eina informàtica compartida per tal de planificar i gestionar els projectes.

BENEFICIS OBTINGUTS
Les mesures adoptades beneficien al 100% de les persones treballadores, ja siguin els 3 socis treballadors que en formen part de la cooperativa, com a la xarxa de persones col·laborades amb les que treballem habitualment i amb les que implementem la mateixa metodologia d'usos del temps.

Logo CREARSA
Enllaços relacionats: