El Pacte del Temps de Barcelona a Estrasburg

L'associació francesa Tempo Territorial va organitzar "Les Temporelles" els dies 7 i 8 de novembre sota el lema "Un temps propi, un dret per a tothom", per compartir experiències sobre la gestió dels usos del temps en diferents països d'Europa. Una entitat francesa que fa xarxa entre totes les institucions, organitzacions i persones que treballen per una millor conciliació del temps personal i professional.

Aquest any, sota el lema “Temps propi, un dret per a tothom!”, es van exposar diferents experiències europees que promouen la concepció del temps com un dret de la ciutadania. L’objectiu és conèixer com s’ha avançat en polítiques de temps a diferents països, com ara França, Itàlia i l’Estat Espanyol. Durant la celebració de l’acte, just feia deu anys de la recomanació 295 del Consell d’Europa i la resolució 313, que incidien en les polítiques públiques locals relacionades amb l’organització i la compatibilització dels diferents usos del temps de la ciutadania.

És en aquest marc que la Sra. Emília Pallàs, Directora executiva de desenvolupament econòmic de proximitat de Barcelona Activa, va compartir  la iniciativa municipal del Pacte del Temps de Barcelona, que cerca la complicitat entre el sector privat i el públic, per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps, per tal de reduir desigualtats socials, millorar la qualitat de vida i  promoure una economia plural al servei de les persones.

Durant la trobada es van presentar les experiències en usos del temps de diverses administracions com Espanya, França i Itàlia que es poden visualitzar a la Guia de Bones Pràctiques d’Accions Puntuals dels membres de la Xarxa Tempo Territorial.