El temps de la gent gran

El passat 11 de juliol va tenir lloc al Saló de Cròniques de l'Ajuntament de Barcelona la conferència "El temps de la gent gran" a càrrec del Sr. Ignacio Buqueras i Blanch, President de la Comissió Nacional per a la Racionalització dels Horaris Espanyols, el tema central de l'encontre va ser l'ús del temps després de la jubilació. Irma Rognoni, Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats i la Sra. Assumpció Roset, Comissionada d'Alcaldia de la Gent Gran de Barcelona, varen obrir l'acte emmarcat en les activitats de celebració de l'Any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions 2012.

El conferenciant, Sr. Buqueras, va centrar el seu discurs en la necessitat d'introduir canvis en els horaris laborals i personals de la nostra societat per tal de millorar la productivitat econòmica i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Les seves propostes passen per implementar els horaris flexibles a les empreses, escurçar els horaris laborals i especialment, per racionalitzar els horaris de la nostra vida quotidiana.

Espanya es caracteritza per una organització de la vida social i familiar que dilata molt els horaris, tal com ens va fer notar el Sr. Buqueras comparant imatges d'una ciutat europea i una espanyola a les 9 del vespre, la ciutat espanyola està en plena efervescència, hi ha nens al carrer i les botigues estan obertes, mentre a Europa aquesta és ja l'hora del primetime televisiu, les famílies estan a casa i els nens ja estan apunt de dormir.

Les conseqüències d'aquests horaris són bàsicament la baixa productivitat i la dificultat per conciliar la vida familiar: jornades laborals llargues, horaris domèstics desequilibrats, infants que passen moltes hores sols i avis que dediquen el seu temps de lleure a cuidar dels néts.

Una de les propostes esbossades pel Sr. Buqueras per resoldre aquesta situació va ser el retorn a l'horari europeu vigent a Espanya abans de la Guerra Civil. La població es llevava aviat per aprofitar la llum solar, es dinava a les 13h, es berenava i sopava aviat i a les 23h com a molt tard tothom anava a dormir. Aquests horaris es van perdent a Espanya després de la guerra degut tant a la carestia d'aliments com a la necessitat de la població de recórrer a la pluriocupació.

Adoptar de nou els horaris permetria eliminar les hores de tall del migdia, escurçant la jornada i permetent a les persones dividir el dia en els tres blocs impulsats pels moviments de defensa dels treballadors: 8 hores per treballar, 8 per descansar i 8 per viure.

El Sr. Buqueras va defensar també la necessitat de escurçar els horaris comercials i avançar l'horari de les programacions televisives i els espectacles com auna mesura per a la racionalització dels horaris.

Al final de la conferència es van produir diverses intervencions del públic que van fer palesa la voluntat de la gent gran de gestionar i utilitzar el temps lliure recuperat després de molts anys de treball per dedicar-lo al voluntariat, a seguir-se formant o a gaudir de la seva nova vida.

Podeu trobar més informació sobre l'Associació ARHOE i sobre l'any Europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions 2012 a la secció Laboratori del temps de la nostra web.