Estratègies per a la crisi: Tics i Usos del Temps a les Empreses

En aquesta Jornada es va posar de manifest l'important paper que juguen les TIC a l'actualitat tant per empreses com per a organitzacions, com a eines per posicionar-se en el mercat virtual.

De la mateixa manera, gràcies a la progressiva consolidació de les eines virtuals, estan emergint nous models de relació professional i empresarial basats en la comunicació directa i interactiva que obliga, en molts casos, a les organitzacions a redefinir les seves identitats corporatives en un marc de relacions més flexible i més ampli.

Diversos agents socials van deixar constància de la importància d'incorporar aquestes eines en aquest nou marc de relacions comercials i professionals per tal d'aprofitar els seus avantatges i augmentar la rendibilitat i la competitivitat empresarial a través del seu ús.

Va donar la benvinguda el Sr. Josep Ginesta, Director de l'Àrea de Persones de la UOC. La Sra. Carme Freixa, assessora de les Polítiques Públiques i Usos Socials del Temps de l'Àrea de Benestar i Cohessió Territorial de l'Ajuntament de Barcelona, inaugurà els col.loquis amb la presentació i intervenció de la Sra. Lourdes Muñoz, Ingeniera, Diputada i portaveu del grup socialista de la Societat de la Informació (La Web 2.0 una oportunitat per a les PYMES)

L'ajuntament de Barcelona va donar a conèixer les diverses actuacions entorn a la formació i la difusió de l'ús de les TICs a través de la creació de l'espai Cibernarium, (Centre de Formació Tecnològica per a professionals) de la mà del seu director, el Sr. Jordi Roca i el Sr. Sergio Jerez, Director Executiu de l'e-admistració de l'ajuntament de Barcelona va presentar l'aposta de l'administració cap a l'e-governement.(La E-Administració i els usos socials del temps)

El matí va finalitzar amb la participació de diversos professionals de l'àmbit privat que varen exposar algunes estratègies i eines de participació virtual com els microblogging i la xarxawww.picotea.com, (Microbloggings i comunicació interna) de la mà del Sr. José Luis Fernández Frontelo. Tanmateix, la Sra. Carmen Castro, directora de Sin Género de Dudas va expressar en la seva intervenció (Economia i els Usos del Temps a la OTT) la importància de les TIC en l'economia i en el desenvolupament d'una societat més igualitària. Finalment el Sr. César Calderón de Autoritas Consulting, va presentar un model innovador d'empresa basat en els recursos que ofereixen les TIC (L'empresa nòmada).

Tota la Jornada es va retransmetre en temps real a través d'streaming per www.agoranews.es on es poden trobar tots els vídeos dels Col·loquis i va ser seguida per un important nombre de persones a través de les diverses xarxes socials.