L'economia del bé comú i la seva implantació a nivell local.

L'objectiu de la economia com a mitjà per al desenvolupament de la ciutadania està present a moltes de les constitucions democràtiques i Felber parteix d'aquest paràmetre per impulsar el desenvolupament d'empreses i municipis pel bé comú.

Més de 150 persones van seguir les dues intervencions de Christian Felber autor i impulsor de l'economia del bé comú. En el marc del lliurament del premi, la sessió oberta al públic va comptar especialment amb representants de les empreses de la Xarxa NUST i la sessió del dia 24, emmarcada el cicle formatiu Compartir Coneixement CO2 i celebrada al Pati Llimona va estar dirigida a tècnics i tècniques municipals i entitats especialitzades vinculades al Pacte del Temps.

Felber ha estudiat Filologia Hispànica, Psicologia Sociologia i Ciències Polítiques a Madrid i Viena. És autor de llibres com "Nuevos valores para la economia" o " Diners, de un fi a un mitjà" en els que desenvolupa el seu model econòmic amb el que vol impulsar marcs econòmics que beneficiïn a tots els ciutadans de manera que els mitjans socioeconòmics dels que tots depenem ens beneficiïn a tots per igual.

Pel que fa a la implementació del model, Felber va presentar la matriu del bé comú que permet valorar el desenvolupament econòmic d'empreses i organitzacions, tant per conèixer el seu estat actual com per estudiar els canvis que farien possible el pas del producte interior brut al producte del bé comú com a índex econòmic. En aquest procés Felber defensa la implementació de lleis que permetin a les empreses compromeses en aquest desenvolupament gaudir des d'avantatges fiscals fins a prioritat en la contractació amb les administracions públiques. Entorn a l'ús del temps algunes de les propostes són la limitació de les hores treballades a 30, el control de la petjada ecològica que es redueix amb el teletreball.

El control del creixement i la competència, el benefici com a mitjà i no com a objectiu són algunes de les pràctiques que l'economia del bé comú demana a les empreses i organitzacions que volen adherir-se al projecte. Us deixem l'enregistrament de la conferència i la presentació de Christian Felber en el que trobareu algunes de les seves idees força que poden contribuir a una societat més justa i més equilibrada.