L'organització del treball i els usos del temps en el context de crisi

El Programa Temps i Qualitat de Vida va organitzar una jornada per tal de debatre sobre les noves formes d’organització del treball i els seus beneficis per a les organitzacions empresarials en un entorn de crisis. A més de la presentació del darrer estudi d’Eurofound sobre el tema, van participat a la jornada representants d’empreses que van compartir les polítiques d’ús del temps a les seves organitzacions.

La jornada va tenir lloc el 28 de maig a la sala d'actes al Museu Marítim, i va estar presentada per Irma Rognoni, Regidora de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l'Ajuntament de Barcelona. Les intervencions van ser emeses en streaming i poden ser visionades en els vídeos que trobareu juntament amb les presentacions dels conferenciants i els estudis presentats a la sessió.

Manuel Ortigao, director de recerca de la Fundació Europea per a la millora de les condicions de Vida i Treball, va obrir la jornada amb la presentació d'Eurofound, la fundació formada per governs, organitzacions sindicals i patronals, dedicada a realitzar i difondre estudis socioeconòmics comparats amb l'objectiu d'influir en les polítiques públiques europees. Va continuar presentant l'estudi "Organització del treball i innovació" realitzat a empreses de 13 països de la comunitat europea que han aconseguit mantenir el seu volum de negoci o inclús créixer innovant en l'organització del treball per tal de fer-lo més interessant i productiu per a totes les persones implicades. Va tancar la seva intervenció presentant EUWIN, una xarxa d'empreses, institucions i persones que tenen la missió de sensibilitzar els seus entorns pel que fa a la innovació laboral i els seus beneficis.

La Xarxa d'empreses NUST impulsada per la Regidoria de Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l'Ajuntament de Barcelona, va ser presentada per Ana Santín, directora d'operacions de Blai Limousines. En la seva intervenció va explicar com s'organitza la xarxa, els serveis que ofereix a les empreses i els beneficis que aporta als membres l'intercanvi d'experiències, els workshop i jornades periòdiques de treball.

La sessió es va tancar amb una taula rodona moderada per la Sara Berbel, responsable de la Línia d'Economia Social de Barcelona Activa, en la que representants de quatre empreses i organitzacions van presentar les seves experiències, seguides d'un debat amb els assistents a la sessió.

A grans trets, els i les ponents de les empreses Hotel Barcelona PrincessABD Associació Benestar i DesenvolupamentGAES i Great Place to Work van exposar les seves bones pràctiques com ara, la gestió de torns de l'Hotel, la compactació de la jornada ABD, la possibilitat de tancar algunes botigues de GAES els dissabtes i finalment Great Place to Work va explicar la metodologia utilitzada per assessorar a les empreses.