Per uns horaris més saludables i productius a les organitzacions

El 13 de juny de 2019 en el marc del BizBarcelona va tenir lloc l’activitat “Per uns horaris més saludables i productius a les organitzacions” on es van donar a conèixer diferents eines per a una millor gestió del temps i en concret, la “Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables”, que pretén donar suport a l’assessorament en matèria de reforma horària, així com les bones pràctiques de dues empreses participants.

Emilia Pallàs, Directora Executiva de Desenvolupament Socioeconòmic de Proximitat, va presentar els avenços del Pacte del Temps de Barcelona i el desenvolupament de la Xarxa NUST (Nous Usos Socials del Temps). Destacant mesures com la Guia “Com elaborar un Pla que promogui una organització del temps més saludable, igualitària i eficient” el programa de formació  per a empreses en matèria de reforma horària, la prova pilot del servei de mentoria “Empresa a Empresa” i les 15 mesures de Barcelona Activa per avançar en la reforma horària.

Es va presentar també la Guia d’orientació per uns horaris més productius i saludables – Suport a l’assessorament en matèria de reforma horària, per part del Xavier Peralta. Aquesta pretén ser una eina per aquelles empreses i organitzacions que vulguin retenir talent i alhora ser més eficaces. Es va posar en relleu la necessitat d’avançar cap al treball per objectius per assolir unes organitzacions amb horaris més saludables per a les persones treballadores però també més eficients.

Finalment, la Margarita Miralles, cap de Desenvolupament Humà de Ferrocarrils de la Generalitat, i la Laura Zapata, Manager de Diversitat i Relacions Laborals de RACC, van exposar  les seves bones pràctiques en matèria de gestió del temps a les seves organitzacions.

Ferrocarrils va ressaltar, entre d’altres mesures, la possibilitat que tenen les persones treballadores d’intercanviar el torn de treball amb altres companys/es del mateix rang. Per la seva banda, RACC va posar en relleu la possibilitat de teletreballar que tenen les persones del servei de carretera i atenció sanitària per afavorir la conciliació atès que quan tenen major demanda també és en període de vacances escolars.