Construint una nova agenda global: TUW 2020

Usos del Temps

Del 23 al 29 de novembre es va celebrar la Time Use Week 2020,organitzada per l’entitat Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb el lema “Construint una nova agenda global”. Celebrada en format virtual, va comptar amb la participació de més de 80 ponents de referència internacional en usos del temps.

500 persones d’arreu del món van assistir als diversos debats celebrats entre els dies 23 i 29 de novembre, escoltant als més de 80 ponents de referència internacional en usos del temps, que oferien la seva expertesa i punts vista amb l’objectiu que es faci una reflexió conjunta sobre les polítiques del temps i es comencin a construir les bases per una agenda global.

Les 5 principals propostes, o conclusions, de la Time Use Week 2020, i que us animem a consultar (veure enllaç), són les següents:

  • Llei integral d’usos del temps
  • El dilema europeu davant el canvi d’hora
  • Els municipis com a motor dels avenços
  • Un camí per assolir els objectius de l’agenda 2030
  • Més inversió i continuïtat en les dades sobre usos del temps.

Des de l’Ajuntament de Barcelona es va participar activament en les sessions protocol·làries d’inauguració i cloenda, així com en totes aquells debats en els que era menester donar a conèixer les polítiques municipals sobre usos del temps. A més a més, a través del Pacte del Temps i de la Xarxa NUST es van organitzar i moderar els dos debats següents:

“El dret a la desconnexió digital a les empreses”, organitzat per la Xarxa NUST, amb la participació d’Albert Solé de Henkel Ibérica, Mònica Sànchez de Criteria i Osvaldo Riccardi de creaRSA,  organitzacions pertanyents a l’esmentada Xarxa. La benvinguda al debat la feu Sònia Ruiz, Directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona, i la moderació anà a càrrec d’Elisa Stinus, responsable de la Secretaria Tècnica de la Xarxa NUST. (veure enllaç al vídeo)

“Els horaris i els usos del temps d’infants i joves” organitzat pel Pacte del Temps de Barcelona, amb la participació de Mari Corominas, investigadora de l’Institut d’Infància i adolescència, Jaume Aguilar, representant de Moviments de Renovació Pedagògica, i Pablo Gracia, investigador del Trinity College de Dublin, moderats per Xavier Peralta, responsable de la Secretaria Tècnica del Pacte del Temps de Barcelona. (veure enllaç al vídeo)

Des de Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society ens conviden a reservar-nos els dies 25 a 31 d’octubre d’enguany perquè tindrà lloc la International Time Use Week 2021 que coincidirà amb la conferència anual de la International Association for Time Use Research (IATUR), i acollirà a Barcelona 300 persones procedents d’universitats i centres de recerca d’arreu del món. En el marc de la ITUW2021 es preveu la signatura de la “Declaració Barcelona dels usos del temps”, que esdevindrà l’instrument clau per impulsar un treball amb les Nacions Unides i la Unió Europea per tal que el dret al temps sigui reconegut com un dret de la ciutadania.