Desconnexió digital: avantatges, inconvenients i bones pràctiques

Amb la virtualització de les feines i les vides i la hiperconnectivitat que aquesta comporta, cobra importància la desconnexió digital. Les empreses NUST Criteria, Henkel Ibérica i creaRSA han participat al debat virtual sobre el dret a la desconnexió digital a les empreses el marc de la Time Use Week 2020, compartint experiències i bones pràctiques.

El debat virtual sobre el dret a la desconnexió digital a les empreses va celebrar-se el 26 de novembre en el marc de la Time Use Week 2020, la 7a Setmana dels Horaris, organitzada per l’entitat Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sònia Ruiz, Directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona, va donar la benvinguda i va destacar que és un moment inèdit en termes de virtualització de les feines i les vides. Hi ha incertesa i riscos, però també possibilitats i oportunitats.

Va posar de manifest la importància de la desconnexió digital, però va recordar que encara existeix una profunda desigualtat en termes de connexió i desconnexió digital. És per això que a l’hora de portar a la pràctica la desconnexió digital s’haurien de tenir en compte diverses variables com ara el gènere, els recursos econòmics, l’origen, el temps i la seva distribució.

La moderació va anar a càrrec d’Elisa Stinus, responsable de la Secretaria Tècnica de la Xarxa NUST, que va recordar que l’origen de la legislació sobre desconnexió digital té els seus orígens a França (2017) davant d’un context d’increment d’ansietat, estrès i burn-out en el treball. A Espanya, la llei va arribar uns anys més tard amb l’artícle 88 de la LOPDGDD (Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals).

Stinus va citar l’estudi Working anytime anywhere, de l’OIT, on es posa de manifest que el 86% de les persones que treballen a l’Estat espanyol reben correus electrònics i trucades de feina fora de l’horari laboral. El dret a la desconnexió digital ha de servir per garantir el respecte al temps de descans, permisos i vacances fora del temps de treball, i les empreses han d’elaborar polítiques internes per assegurar aquest dret.

Durant el debat, les tres empreses NUST van coincidir en que la desconnexió digital és beneficiosa tant per a les persones treballadores com per a les organitzacions: millora la productivitat, redueix l’absentisme, augmenta la qualitat de la feina, millora de la marca empresa, afavoreix la conciliació, redueix l’estrès i millora la son i el descans de les persones treballadores. Així mateix, és important que la desconnexió digital sigui una iniciativa que comparteixin tant la direcció de les empreses o organitzacions com les persones treballadores. Insisteixen en la importància de la formació i la sensibilització amb aquesta finalitat.

Mònica Sànchez Directora General de Criteria, va alterar de la hiperconnectivitat que patim, i les conseqüències negatives que aquesta té tant a la feina com a la vida personal. També va realçar els beneficis de les pauses actives: útils sobretot durant el teletreball per fomentar la creativitat, la salut, la desconnexió digital i laboral i connexió amb un/a mateix/a.

Albert Solé, Responsable de Relacions Laborals de Henkel Ibérica, va posar de manifest la importància de desenvolupar protocols de desconnexió digital i que les empreses siguin corresponsables en la seguretat dels seus treballadors i treballadores i en la continuïtat del negoci.

Osvaldo Riccardi Soci-fundador i Director executiu de creaRSA, va mencionar la governança ètica i la necessitat de ser responsables i proactius en la implementació de millores en la regulació del temps de treball. Va afirmar que cal trobar l’equilibri entre les necessitats dels projectes i les necessitats de les persones treballadores.

En aquesta mateixa línia, AEDIPE ha publicat un monogràfic titulat Teletreball, Conciliació i Dret a la Desconnexió disponible per a descarregar. Es tracta d’una publicació online especialment dirigida a direcció i professionals de la gestió de persones on es recullen diferents articles, entrevistes, iniciatives solidàries i bones pràctiques empresarials.