Edició de la Infografia del Pacte del Temps


Des del Pacte del temps de Barcelona s’ha editat una infografia per fer difusió i sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis en la salut d’una organització del temps diferent. La infografia facilita un seguit de recomanacions per un ús del temps més saludable, més igualitari i més eficient, tant en clau social com personal, buscant la millora de la societat.

El Pacte del temps és un acord col·lectiu que té com a finalitat que les persones es reapropiïn del seu temps i vol contribuir a la concepció efectiva de l’organització del temps com un dret de ciutadania fonamentada en la protecció i la promoció de la salut i l’equitat de gènere per a què totes les persones visquin un temps quotidià de major benestar. Impulsa una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més respectuosos amb les persones que alhora comporti l’obtenció d’uns resultats més satisfactoris. Aposta per un desenvolupament basat en criteris sostenibles i per a la construcció d’un temps de ciutat que respongui a les necessitats de les persones en el seu temps de vida quotidiana

Per tal de sensibilitzar la ciutadania i les organitzacions s’ha editat una Infografia que desenvolupa les tres grans finalitats del Pacte, oferint un seguit de recomanacions i consells i els beneficis que s’obtenen quan es gestiona el temps d’una manera conscient, tant a nivell personal com col·lectiu:

TEMPS MÉS IGUALITARI

S’ofereixen recomanacions per tal de facilitar a la ciutadania uns usos del temps més justos i igualitaris, tant en clau social com en clau de gènere. El temps és un indicador de justícia social i també de la corresponsabilitat efectiva entre homes i dones, tant en la cura de persones com en tasques domèstiques.

TEMPS MÉS EFICIENT

Es faciliten recomanacions per impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions basada en el seguiment i consecució d’objectius i el combat contra el presencialisme. Es proposen models, eines i processos de treball més eficients, el que comporta valor afegit, major compromís per part de la plantilla, retenció del talent i disminució de la rotació.

TEMPS MÉS SALUDABLE

Es presenten un seguit de recomanacions per tal de respectar els ritmes circadiaris, en relació al temps de descans, el temps dels àpats i el temps d’activitat física, per ajudar a millorar la salut i la qualitat de vida de les persones.