El Pacte del Temps de Barcelona a Estrasburg

Sota el lema "Un temps propi, un dret per a tothom" l'associació francesca Tempo Territorial ha organitzat unes jornades per compartir experiències sobre la gestió dels usos del temps en diferents països d'Europa.

 

Els dies 7 i 8 de novembre té lloc a Estrasburg “Les Temporelles”,  una trobada anual per aprofundir en les diferents visions de la gestió i conscienciació del temps com un dret personal.  “Les Temporelles” està organitzada per Tempo Territorial, una entitat francesa que fa xarxa entre totes les institucions, organitzacions i persones que treballen per una millor conciliació del temps personal i professional.

Aquest any, sota el lema “Temps propi, un dret per a tothom!”, s’exposen diferents experiències europees que promouen la concepció del temps com un dret de la ciutadania. L’objectiu és conèixer com s’ha avançant en polítiques de temps a diferents països, com ara França, Itàlia i l’Estat Espanyol. Tot just fa deu anys de la recomanació 295 del Consell d’Europa i la resolució 313, que incidien en les polítiques públiques locals relacionades amb l’organització i la compatibilització dels diferents usos del temps de la ciutadania.

És en aquest marc que la Sra. Emília Pallàs, Directora executiva de desenvolupament econòmic de proximitat de Barcelona Activa, ha compartit  la iniciativa municipal del Pacte del Temps de Barcelona, que cerca la complicitat entre el sector privat i el públic, per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps, per tal de reduir desigualtats socials, millorar la qualitat de vida i  promoure una economia plural al servei de les persones.