Es presenten els resultats de la primera fase del programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació

La regidoria de Feminismes i LGTBI, el comissionat d'Educació i Universitats i el Consorci d'Educació de Barcelona van presentar el passat divendres 19 de maig els primers resultats del programa Xarxa d'Escoles i Instituts per la Igualtat i la No Discriminació, una prova pilot duta a terme a 11 escoles i instituts de la ciutat durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016.

La Xarxa d’Escoles i Instituts per la igualtat i la No-discriminació sorgeix de la voluntat d’incidir en les creences i els valors de l’alumnat de 6 a 16 anys, les seves famílies i el professorat dels centres educatius. Té l’objectiu de potenciar actituds i comportaments que facin efectius els valors de la igualtat, l’equitat i el respecte, en les relacions interpersonals i que donin valor a les diferències des d’un marc de relacions igualitari i lliure.

El programa està pensat per desenvolupar-se en dues grans fases. La primera adreçada a l’alumnat i al professorat a partir d’activitats de caràcter curricular emmarcades en les diverses àrees de coneixement en horari lectiu i també de tallers i activitats específiques a càrrec d’entitats i serveis públics experts en la temàtica. La segona fase està adreçada a la resta de l’alumnat, AFAs, famílies, a la resta professionals de l’educació que estiguin intervenint així com a les agències socioeducatives del territori.

La primera fase es va dur a terme a 11 escoles i instituts de la ciutat de Barcelona durant els cursos 2014-2015 i 2015-2016. Durant aquests dos cursos lectius s’ha incidit en visualitzar de forma positiva la diversitat sexual, afectiva i de gènere, així com la diversitat funcional, ètnica i cultural.

Els resultats d’aquesta primera fase, extrets de l’avaluació que ha dut a terme la Universitat de Barcelona, mostren que la implementació d’aquesta primera prova pilot ha tingut un major impacte en l’alumnat d’educació primària que en el d’educació secundària. Tot i així, pel que fa a l’alumnat de secundària s’observen canvis positius en el reconeixement de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, així com un augment de l’empatia i la percepció acurada de violència quotidiana observada més enllà de la violència física, específicament en les relacions de parella. D’altra banda, els resultats posen de manifest el paper clau que juga el professorat en aquest procés. En aquest sentit l’avaluació conclou que els centres escolars en els quals hi ha hagut una major implicació i treball per part de la comunitat educativa, hi ha hagut un canvi més significatiu en les actituds de l’alumnat respecte als temes abordats pel programa. Fet que els encoratja a seguir apostant i enfortint aquesta xarxa de manera progressiva durant els pròxims anys.