Finalitza amb èxit EmPrenem Cura, programa de formació per l'emprenedoria social i col·lectiva

El programa formatiu EnPrenem Cura ha finalitzat la segona edició el 16 de gener. Impulsat des de Barcelona Activa, EnPrenem Cura és un programa que acompanya persones en situació de vulnerabilitat social i laboral a través de formació i acompanyament dirigit a tirar endavant un projecte d’emprenedoria col·lectiva en l’àmbit de la cura. La formació s'ha fet aquesta vegada a la Zona Nord de Nou Barris i han participat 17 persones durant 4 mesos amb 188 hores de formació i acompanyament grupal.

Les tasques de cura com ara les feines domèstiques, tenir cura dels fills, els malalts, les persones amb necessitats especials o la gent gran, les han assumit tradicionalment les dones i han creat històricament xarxes informals per donar-hi abast. Un treball molt important i necessari que contribueix al desenvolupament econòmic d’un país, però que malauradament està poc reconegut socialment i també poc remunerat.

Per això Barcelona Activa de la mà de pla de barris ha impulsat aquest projecte d’Innovació Socioeconòmica, que segueix la metodologia Generadora d’impactESS. Consisteix en el treball a través de tres fases diferenciades d’exploració del sector, intervenció a mida i acompanyament a la possible constitució per generar un impacte al territori.

L’exploració del sector s’ha portat a terme de novembre 2017 al febrer 2018 i s’han detectat els col·lectius i les persones que es dediquen a les cures, a més d’haver conegut les condicions en les que ho realitzen. Desprès s’ha dissenyat un programa a mida d’emprenedoria social i col·lectiva on s’han treballat, per exemple, les competències personals, el model de viabilitat de projectes d’ESS, les bases per a una bona comunicació i visibilitat dels projectes i la gestió econòmica i financera, entre altres aspectes.

L’objectiu final del programa és desenvolupar el pla d’empresa del projecte col·lectiu d’emprenedoria, el que més s’adapti i s’ajusti a les necessitats del grup i treballar el model de negoci segons la viabilitat econòmica del projecte i el sector d’activitat on s’ubica. Paral·lelament al programa a mida, les persones participants són acompanyades per un servei d’inserció amb tutories individuals i han rebut un ajut com a incentiu a la formació.

En breu, s’iniciarà la darrera fase del programa amb un acompanyament per valorar la possible constitució del projecte en funció de les necessitats, la voluntat i les capacitats del grup.