La Mesura de Govern per una Democratització de la Cura es va presentar al Plenari de l'Ajuntament el passat 26 de maig.

El 26 de maig es va presentar al Plenari de l’Ajuntament de Barcelona la Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 2017 – 2020. Una mesura amb 68 actuacions adreçades a posar les cures al centre de les polítiques municipals i que compta amb una dotació pressupostària inicial de 59 milions d’euros addicionals per al període 2017-2020.

La Mesura de Govern per una Democratització de la Cura s’impulsa des del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum amb el colideratge de la Regidoria de Feminismes i LGTBI. Per l’elaboració de la mesura s’ha creat un grup motor encarregat de dinamitzar tot el procés, i amb l’objectiu de teixir compromisos, aliances i col·laboracions, s’ha creat una Comissió Interdepartamental,on han participat diverses àrees i departaments de l’Ajuntament de Barcelona. En el seu procés d’elaboració  ha estat imprescindible comptar amb l’expertesa de persones i entitats referents en la matèria, per contrastar els resultats de l’anàlisi i les propostes fetes.

El procés d’elaboració de la Mesura s’ha nodrit de l’elaboració d’un mapa de serveis, programes i projectes municipals enfocats a la provisió i la recepció de cura actualment existents a l’Ajuntament de Barcelona. I també de l’elaboració de l’estudi diagnòstic, encarregat a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i a la Cooperativa La Ciutat Invisible, anomenat “Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la ciutat de Barcelona”. Alguns resultats rellevants del diagnòstic són la sobrecàrrega de treball que pateixen les famílies i la feminització d’aquestes tasques; l’impacte negatiu que té l’assumpció de la cura pel que fa a l’estat de la salut física i mental, la participació laboral i l’autonomia econòmica; i l’alta precarietat laboral del sector de les cures.

En resum, la mesura  pretén impulsar a mig i llarg termini una altra manera d’organitzar socialment la cura, des d’un punt de vista transformador. Per aconseguir-ho, s’han establert tres objectius principals: reconèixer la cura com a part central de la vida socioeconòmica de la ciutat, promoure la coresponsabilitat de tots els actors socials a l’hora de garantir el dret a una cura digna i de qualitat, i reduir les desigualtats socials i de gènere que actualment caracteritzen tant la provisió com la recepció de les cures. 

Les actuacions proposades es  despleguen  en base a dos eixos centrals:  el reconeixement de la centralitat social de la cura i la seva socialització.  Hi ha, a més a més, dos eixos transversals que travessen el conjunt d’actuacions de la mesura: L’eliminació de la (mal)divisió social del treball  i l’empoderament individual, relacional i col·lectiu de les persones proveïdores i de les persones receptores de cura.

Algunes d’aquestes són:  l’ampliació de la xarxa d’Espais Familiars de l’IMEB ; el nou programa “Preparats per cuidar” per promoure la corresponsabilitat dels homes amb la cura; l’impuls al cohabitatge; els ajuts a la rehabilitació funcional de la llar de persones amb discapacitats; l’ampliació del projecte “Radars” i “Baixem al carrer” per abordar les situacions de solitud no volguda.