Publicada la Resolució provisional de la Convocatòria General de Subvencions 2022

El termini per presentar reformulacions, al·legacions i esmenes finalitzarà el dia 13 de juny, inclòs

Us informem que avui dia 27 de maig s’ha publicat al BOPB la Resolució provisional d’atorgament i denegació de la convocatòria general de subvencions 2022.

Trobareu l’anunci i la documentació necessària a la web de l’Ajuntament de Barcelona.

Enguany, la novetat important, és que s’atorguen 10 dies hàbils per presentar la reformulació del projecte en aquells casos en que s’hagi atorgat un import inferior al sol·licitat.

És important que les entitats presenteu aquesta reformulació per adaptar el projecte al nou import subvencionat, ja que si no ho feu, s’entendrà que realitzareu el projecte en els termes inicialment presentats i seran els imports inicials els que es tindran en compte per valorar possibles modificacions posteriors.

En el web oficial trobareu el document de reformulació. És un document per omplir les dades bàsiques i el pla de viabilitat del projecte. En el cas d’haver de desenvolupar-ho més podeu afegir el Document 2 indicant els canvis realitzats respecte el projecte inicial, que també us podeu descarregar al web.