Consell Assessor per a la Transparència

El Consell Assessor per la Transparència de l’Ajuntament de Barcelona té per objectiu esdevenir un espai de debat, reflexió i seguiment de les polítiques de transparència de l’Ajuntament de Barcelona.

El Consell està constituït per tècnics municipals i membres reconeguts d’entitats ciutadanes i professionals que treballen per la transparència i la lluita contra la corrupció, que no rebran cap remuneració per la seva col·laboració consultiva amb l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu contactar amb el Consell Assessor per la Transparència i proposar temes per debatre a l'adreça següent: Consell_Assessor_Transparencia@bcn.cat

Composició del Consell Assessor

La seva composició serà la que segueix, tenint en compte que la llista dels seus membres ha d’incloure:

  • Fins a set membres designats entre persones físiques o jurídiques vinculades a l’acció ciutadana en l’àmbit de la transparència i bon govern.
  • Un mínim de dues persones designades entre membres de l’Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques (OTBP) de l’Ajuntament de Barcelona.
  • El director/a de l’Arxiu Municipal.
  •     Presidència
  •     Membres

    Laia Bonet renuncia al càrrec, donat que, actualment, és tinenta d’alcaldia d’Agenda 2030, Transició Digital, Esports i Coordinació Territorial i Metropolitana.

Sessions i acords del Consell Assessor

Es penjarà informació ordenada per anys de totes les sessions que se celebrin.