Contractació pública de BCN Gestió Urbanística, SA - BAGURSA

A continuació, trobareu informació de les licitacions, adjudicacions, formalitzacions, resums trimestrals de contractació i llistes detallades dels contractes menors.

Els contractes licitats abans de l'1 de juliol de 2016 es poden consultar en aquest enllaç.

Arran de la reorganització de les entitats municipals per la qual es va crear l’Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, es van assignar a l’IMHAB i a l’Institut Municipal d’Urbanisme les tasques que realitzava BAGURSA en matèria d’habitatge i urbanisme, respectivament. Per aquest motiu, BAGURSA ha cessat la seva activitat de contractació des de l’exercici 2018 endavant.