Convenis, acords i pactes laborals de les entitats municipals no adherides a l’acord de l'Ajuntament

A gener del 2018, estan adherits a l'acord de condicions de treball de l'Ajuntament tots els organismes autònoms municipals, a més de l’Institut de Cultura de Barcelona, l'Institut de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona, l'Institut Municipal d'Urbanisme, l’Agència Local de l’Energia de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Per a la resta de les entitats municipals, a continuació es recullen els enllaços als seus acords, convenis o pactes laborals.