Convenis subscrits pels consorcis, fundacions o associacions dependents de l'Ajuntament

Informació sobre els convenis subscrits amb entitats públiques o privades pels consorcis, fundacions o associacions dependents de l’Ajuntament de Barcelona. Es mostren únicament els convenis vigents.

Els convenis subscrits per l'Ajuntament i la resta de les seves entitats municipals s'han d'inscriure en el Registre de convenis de l'Ajuntament; podeu consultar-ne la relació en aquest enllaç.

Pel que fa als convenis subscrits pels consorcis, fundacions o associacions, s'està treballant per publicar-ne les relacions, que, a mesura que estiguin disponibles, s'aniran enllaçant des d'aquesta pàgina.