Documents municipals relacionats amb la COVID-19 a Barcelona

Recull de documentació generada per l’administració municipal i recollida al repositori municipal de documentació BCNROC sobre la gestió de la COVID-19 a la ciutat o sobre el seu impacte en diferents àmbits. Es mostra classificada per tipus de document.

També podeu accedir, en aquest enllaç, a la relació de contractes d’emergència subscrits, durant la pandèmia provocada pel virus SARS-CoV-2, per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.