Formació del personal de les entitats municipals no adherides al pla de formació de l'Ajuntament

A gener de 2018 estan adherits al pla de formació i desenvolupament de l'Ajuntament, on es recullen les accions formatives a disposició del personal, tots els organismes autònoms municipals, així com totes les entitats públiques empresarials excepte l'Institut Municipal Fundació Mies van der Röhe. També hi estan parcialment adherits l’Agència Local de l’Energia de Barcelona i el Consorci de Biblioteques de Barcelona.

En aquesta pàgina es presenta la llista de les entitats municipals de l'Ajuntament que publiquen, de forma independent de l'Ajuntament, informació sobre les accions formatives que posen a disposició del seu personal, amb accés a la informació que publiquen en els seus webs respectius.