Funcions de l'Ajuntament: Carta municipal

La Carta municipal constitueix el règim jurídic especial de Barcelona, aprovat pel Parlament de Catalunya amb la Llei 22/1998, de 30 de desembre. Aquesta normativa dota la ciutat d’un règim especial en matèria d'organització i competències.