Llistes de compatibilitat del personal de les societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions

El personal públic que vulgui exercir una segona activitat pública, o una activitat privada, ha de sol·licitar l'autorització o el reconeixement de la compatibilitat. Aquí trobareu la informació que publiquen les societats mercantils, consorcis, fundacions i associacions dependents de l'Ajuntament sobre el personal que té autoritzat l’exercici d’aquesta segona activitat.

A continuació trobareu la llista de les entitats municipals de l'Ajuntament que publiquen informació de compatibilitats de personal de forma independent de l'Ajuntament, amb accés a la pròpia informació que publiquen en els seus webs respectius.