Recull de sentències

Recull de sentències en les quals l'Ajuntament de Barcelona ha estat part en el procés judicial. Les sentències de dates del 2019 endavant, estan disponibles a Norma, el portal jurídic de l'Ajuntament. Hi podeu accedir a través d'aquest enllaç.

SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/06/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/06/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/06/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/06/2019Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/06/2019Taxes i preus públics
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 25/06/2019Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 25/06/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 25/06/2019Activitats
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 218/06/2019Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/06/2019Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU 13 BCN17/06/2019RRHH
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/06/2019Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/06/2019Activitats
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/06/2019Activitats
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/06/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/06/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 11/06/2019Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/06/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/06/2019Planejament urbanístic
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 230/05/2019Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 30/05/2019Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 30/05/2019Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 30/05/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 24/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/05/2019Activitats
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/05/2019Sancions de trànsit
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 06/05/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AUDIENCIA NACIONAL03/05/2019PENAL
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/05/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/05/2019Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 30/04/2019Taxes i preus públics
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/04/2019Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/04/2019Urban-planning permits and urban-planning legality protection
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 25/04/2019Autoritzacions d'entrada a domicili
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 225/04/2019Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 225/04/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/04/2019Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/04/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 16/04/2019Gestió urbanística
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 10/04/2019Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/04/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/04/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/04/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/04/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 01/04/2019Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/03/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/03/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/03/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/03/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 19/03/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/03/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/03/2019Activitats
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/03/2019Other rulings not included in the above
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/02/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/02/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 25/02/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 19/02/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/02/2019Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/02/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 15/02/2019Altres sancions
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/02/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/02/2019Other rulings not included in the above
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/02/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/02/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/02/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/02/2019Planejament urbanístic
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 31/01/2019Other rulings not included in the above
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 31/01/2019Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/01/2019Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 24/01/2019Impostos
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 24/01/2019Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 22/01/2019Expropiació forçosa
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 16/01/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 16/01/2019Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/01/2019Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 11/01/2019Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/01/2019Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/12/2018Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/12/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/12/2018Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/12/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/12/2018Activitats
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/12/2018Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/12/2018Mesures cautelars
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/12/2018Impostos
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/12/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 19/12/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/12/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/12/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/12/2018Altres sancions
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/12/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 11/12/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 11/12/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 105/12/2018Impostos
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/12/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/12/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/11/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/11/2018Mesures cautelars
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/11/2018Mesures cautelars
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 128/11/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 27/11/2018Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/11/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/11/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 121/11/2018Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 121/11/2018Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 121/11/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/11/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 15/11/2018Activitats
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 114/11/2018Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 114/11/2018Impostos
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/11/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/11/2018Activitats
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/11/2018Gestió urbanística
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 31/10/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 124/10/2018Impostos
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 24/10/2018Responsabilitat patrimonial
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 124/10/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/10/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 22/10/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 15/10/2018Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/10/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/10/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/10/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/09/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 28/09/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/09/2018Activitats
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/09/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/09/2018Planejament urbanístic
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 119/09/2018Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 119/09/2018Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 119/09/2018Impostos
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 119/09/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/09/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/09/2018Impostos
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/09/2018Responsabilitat patrimonial
TRIBUNAL SUPREM SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIO 112/09/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/09/2018Gestió urbanística
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/09/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/09/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/09/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/09/2018Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA31/07/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/07/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 24/07/2018Activitats
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/07/2018Mesures cautelars
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/07/2018Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/07/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/07/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 16/07/2018Activitats
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/07/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/07/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 11/07/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 11/07/2018Planejament urbanístic
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 09/07/2018Taxes i preus públics
SECCIÓ 5 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 06/07/2018Contractació
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/07/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/07/2018Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA29/06/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA21/06/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/06/2018Activitats
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/06/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 14/06/2018Responsabilitat Patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA12/06/2018Activitats
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/06/2018Responsabilitat Patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA11/06/2018Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 6 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA11/06/2018Penal
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/06/2018Activitats
SECCIÓ 4 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/06/2018Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/05/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 22/05/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/05/2018Impostos
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/05/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 17/05/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 09/05/2018Urban-planning permits and urban-planning legality protection (vetlladors)
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/05/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/05/2018Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/05/2018Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/05/2018Impostos
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 04/05/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/05/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/05/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 03/05/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/05/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/04/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/04/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 19/04/2018Gestio urbanistica
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 18/04/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA17/04/2018Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA13/04/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA13/04/2018Activitats
SECCIÓ 2 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/04/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA12/04/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA12/04/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA10/04/2018Sancions de trànsit
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 09/04/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/04/2018Gestio urbanistica
JUTJAT CONTENCIOS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE TARRAGONA03/04/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA29/03/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA29/03/2018Gestio urbanistica
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/03/2018Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/03/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA22/03/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA20/03/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA15/03/2018Responsabilitat Patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA14/03/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/03/2018Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/03/2018Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/03/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/03/2018Activitats
SECCIÓ 3 TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA07/03/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA07/03/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA27/02/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA26/02/2018Sancions de trànsit
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 22/02/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/02/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/02/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 20/02/2018Gestio urbanistica
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 16/02/2018Taxes i preus públic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA15/02/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA15/02/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA14/02/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA13/02/2018Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 13/02/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/02/2018Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA08/02/2018Impostos
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 07/02/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 06/02/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 06/02/2018Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 05/02/2018Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/02/2018Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA01/02/2018Activitats
SECCIÓ 1 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 31/01/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 31/01/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA29/01/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/01/2018Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 29/01/2018Expropiació forçosa
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 26/01/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA25/01/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 25/01/2018Gestio urbanistica
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/01/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 23/01/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA19/01/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA17/01/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA17/01/2018Impostos
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 15/01/2018Activitats
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 12/01/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA11/01/2018Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA09/01/2018Sancions de trànsit
SECCIÓ 3 SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 09/01/2018Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA08/01/2018Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Gestió urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Gestió urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA21/12/2017Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/12/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA19/12/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA15/12/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/12/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA14/12/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA14/12/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/12/2017Gestió urbanística
ÓN 8 SALA CONTENCIOSO. TRIBUNAL SUPREMO MADRID12/12/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/12/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1 TS SALA SOCIAL12/12/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA11/12/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 22 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA05/12/2017Penal
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA29/11/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/11/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/11/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA28/11/2017Penal
SECCIÓ 9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA28/11/2017Penal
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA27/11/2017Activitats
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2017Mesures cautelars
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2017Mesures cautelars
SECCIÓ 9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA27/11/2017Penal
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/11/2017Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA22/11/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA21/11/2017Sancions de trànsit
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2017Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA17/11/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA17/11/2017Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/11/2017Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA15/11/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA15/11/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/11/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA14/11/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA14/11/2017Gestió urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA13/11/2017Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/11/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/11/2017Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA10/11/2017Drets fonamentals
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/11/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA07/11/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/10/2017Tributs en general
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM31/10/2017Planejament urbanístic
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/10/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA31/10/2017Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/10/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIO 8A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA AUDIENCIA NACIONAL MADRID27/10/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓN 8 SALA CONTENCIOSO. TRIBUNAL SUPREMO MADRID27/10/2017
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/10/2017Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA24/10/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/10/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2017Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA18/10/2017Tributs en general
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/10/2017Contractació
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA16/10/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA13/10/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA10/10/2017Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA09/10/2017Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/10/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/10/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/10/2017Tributs en general
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/10/2017Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA05/10/2017Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA04/10/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA03/10/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA29/09/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA29/09/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/09/2017Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA27/09/2017Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/09/2017Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA22/09/2017Tributs en general
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/09/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA19/09/2017Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA19/09/2017Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/09/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA19/09/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2017Tributs en general
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/09/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA15/09/2017Tributs en general
SECCIÓ 1 TS SALA SOCIAL15/09/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA14/09/2017Tributs en general
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/09/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/09/2017Tributs en general
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/09/2017Taxes i preus públics
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/09/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA05/09/2017Penal
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/09/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/09/2017Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/09/2017Planejament urbanístic
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/09/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA31/07/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA27/07/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/07/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA19/07/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA18/07/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/07/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/07/2017Activitats
SECCIÓ 22 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA13/07/2017Penal
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/07/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/07/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/06/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/06/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/06/2017Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/06/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM30/06/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/06/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA28/06/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/06/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/06/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/06/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA26/06/2017Altres sancions
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/06/2017Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM22/06/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/06/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/06/2017Activitats
SECCIÓ 12ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/06/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/06/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/06/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/06/2017Gestió urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA09/06/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/06/2017Contractació
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/06/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA06/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA06/06/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/06/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA02/06/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA01/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA01/06/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA01/06/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/06/2017Impostos
SECCIÓ 1 TSJC SALA SOCIAL01/06/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/05/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA29/05/2017Penal
SECCIÓ 1 TRIBUNAL SUPREM SALA PENAL25/05/2017Penal
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA19/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA19/05/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/05/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/05/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA08/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/05/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA04/05/2017Contractació
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/04/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA25/04/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/04/2017Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/04/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/04/2017Other fines / Activities
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA18/04/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/04/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA10/04/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/04/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA05/04/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/04/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/03/2017Activitats
SECCIÓ 15 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA30/03/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA28/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA28/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA28/03/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA28/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/03/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 1 TSJC SALA SOCIAL27/03/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/03/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/03/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA23/03/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA22/03/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA21/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/03/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/03/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/03/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA16/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA14/03/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA14/03/2017Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA13/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/03/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA10/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA09/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/03/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA08/03/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA07/03/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA06/03/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA02/03/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA01/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE BARCELONA28/02/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/02/2017Contractació
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/02/2017Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/02/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA20/02/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/02/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA14/02/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA13/02/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/02/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA10/02/2017Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/02/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/02/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/02/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA07/02/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/02/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA06/02/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2017Contractació
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/02/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA01/02/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA01/02/2017Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/02/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA30/01/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/01/2017Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA27/01/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/01/2017Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/01/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/01/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA26/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/01/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA24/01/2017Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/01/2017Activities / Fundamental rights
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM23/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA20/01/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA20/01/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 1 TSJC SALA SOCIAL20/01/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA18/01/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/01/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM18/01/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA16/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/01/2017Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA13/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA12/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA12/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA12/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA12/01/2017Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA11/01/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA10/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA10/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA10/01/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/01/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA05/01/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/12/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/12/2016Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA27/12/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA22/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA22/12/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA22/12/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SALA SOCIAL TSJC20/12/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2016Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA19/12/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/12/2016Gestió urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA15/12/2016Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/12/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/12/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA07/12/2016Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/12/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/12/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/12/2016Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA02/12/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/12/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA01/12/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA01/12/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA28/11/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA28/11/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA28/11/2016Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA24/11/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA23/11/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/11/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA22/11/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/11/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/11/2016Tributs en general
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/11/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/11/2016Tributs en general
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/11/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2016Drets fonamentals
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA10/11/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA09/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/11/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA07/11/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/11/2016Activitats
SALA SOCIAL TSJC07/11/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/11/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/11/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SALA SOCIAL TSJC28/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM27/10/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/10/2016Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA25/10/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/10/2016Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2016Altres sancions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2016Tributs en general
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/10/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/10/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA17/10/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA17/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/10/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/10/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA13/10/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA11/10/2016Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/10/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA11/10/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA10/10/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SALA SOCIAL TSJC07/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/10/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA04/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SALA SOCIAL TSJC30/09/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA27/09/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/09/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/09/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/09/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/09/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/09/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA26/09/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA23/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/09/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/09/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/09/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/09/2016Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA14/09/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA13/09/2016Activitats
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/09/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA02/09/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA28/07/2016Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM26/07/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA25/07/2016Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM20/07/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA19/07/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA18/07/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA14/07/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/07/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/07/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA06/07/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA05/07/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA05/07/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA28/06/2016Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/06/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/06/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA20/06/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/06/2016Impostos
SALA SOCIAL TSJC17/06/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA17/06/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA14/06/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/06/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/06/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/06/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA08/06/2016Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/06/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA07/06/2016Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/06/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA06/06/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA06/06/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA03/06/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA03/06/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/06/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA30/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA26/05/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM26/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA25/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/05/2016Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/05/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA24/05/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA24/05/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/05/2016Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/05/2016Altres sancions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/05/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/05/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/05/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/05/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/05/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA10/05/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA09/05/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA04/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA04/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/05/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA03/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/05/2016Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM03/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA02/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA29/04/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA27/04/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM27/04/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA27/04/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/04/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA25/04/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA22/04/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA22/04/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA19/04/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA14/04/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/04/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/04/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/04/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA11/04/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA07/04/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA05/04/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA05/04/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA05/04/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA04/04/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 6ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM01/04/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/03/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/03/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/03/2016Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA18/03/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA17/03/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA16/03/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA16/03/2016Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/03/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA15/03/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA15/03/2016Altres sancions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/03/2016Impostos
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM15/03/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA14/03/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/03/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA11/03/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/03/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/03/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA10/03/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA09/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM08/03/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA08/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/03/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA07/03/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA07/03/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA07/03/2016Activitats
SECCIÓ 14ª AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA03/03/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/02/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/02/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/02/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/02/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM18/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/02/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/02/2016Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/01/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/01/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM19/01/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/01/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/01/2016Impostos
SALA SOCIAL TSJC18/01/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA18/01/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA15/01/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/01/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/01/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/01/2016Activitats
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/01/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA04/01/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA04/01/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/12/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/12/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/12/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA22/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/12/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM17/12/2015Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM17/12/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/12/2015Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SALA SOCIAL TSJC15/12/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA15/12/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA14/12/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/12/2015Taxes i preus públics
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/12/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/12/2015Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/12/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/12/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/12/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/12/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/12/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA03/12/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/12/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA30/11/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA30/11/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA30/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Altres sancions
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/11/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA26/11/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA25/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/11/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA24/11/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/11/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM23/11/2015Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM23/11/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA23/11/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA18/11/2015Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA16/11/2015Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/11/2015Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA12/11/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA12/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/11/2015Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA10/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/11/2015Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/11/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA05/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA04/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA03/11/2015Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/11/2015Drets fonamentals
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/11/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA02/11/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA27/10/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA27/10/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA27/10/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA23/10/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA22/10/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/10/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA20/10/2015Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/10/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA16/10/2015Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA16/10/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA15/10/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA13/10/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA13/10/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/10/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA08/10/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/10/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/10/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA07/10/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/10/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA06/10/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA30/09/2015Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA28/09/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA23/09/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/09/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/09/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA21/09/2015Taxes i preus públics
SECCIÓ 6ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM21/09/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA21/09/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2015Activitats
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA18/09/2015Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA17/09/2015Contractació
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA17/09/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 6ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM17/09/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/09/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA16/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA14/09/2015Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/09/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/09/2015Taxes i preus públics
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/09/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA03/09/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA02/09/2015Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA31/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2015Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA24/07/2015Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA22/07/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA20/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA16/07/2015Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM15/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA15/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA15/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA14/07/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/07/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/07/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA08/07/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA07/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA07/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA06/07/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA06/07/2015Activitats
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA03/07/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA02/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA02/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2015Drets fonamentals
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA01/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/07/2015Impostos
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/06/2015Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 423/06/2015Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 208/06/2015Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/06/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/06/2015Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 11a CIVIL AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA04/06/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1204/06/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 202/06/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1002/06/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/05/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/05/2015Impostos
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2015Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 4A AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA05/05/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1005/05/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/05/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL DEL TSJC30/04/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/04/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 430/04/2015Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/04/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL DEL TSJC28/04/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/04/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 721/04/2015Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 909/04/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 909/04/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA30/03/2015Impostos
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/03/2015Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/03/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/03/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/03/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/03/2015Responsabilitat Patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA04/03/2015Responsabilitat Patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA04/03/2015Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/02/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/02/2015Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/02/2015Activitats
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL TSJC16/02/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2015Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/02/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL TSJC09/02/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA27/01/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/01/2015Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/01/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/01/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL TSJC20/01/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA20/01/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA19/01/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/01/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/01/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 10 SALA PENAL AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA08/01/2015Altres
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA18/12/2014Other fines (sorolls)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2014Altres sancions
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/11/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/11/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Impostos
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Taxes i preus públics
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA06/11/2014Financial liability ( VULNERACIO DEL DRET A LA INTIMITAT i DRETS D'IMATGE)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/11/2014Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA31/10/2014Taxes i preus públics
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/10/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA23/10/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA -SALA SOCIAL21/10/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/10/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA17/10/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/10/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA10/10/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/10/2014Planejament urbanístic
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA -SALA SOCIAL03/10/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA03/10/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA12/09/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA04/09/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA22/07/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA22/07/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2014Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/07/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/07/2014Expropiació forçosa
SALA SOCIAL TSJC17/07/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA16/07/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA16/07/2014Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/07/2014Mesures cautelars
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/07/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA15/07/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC15/07/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA14/07/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA08/07/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Expropiació forçosa
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/07/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SALA SOCIAL TSJC01/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SALA SOCIAL TSJC01/07/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA30/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA30/06/2014Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 30/06/2014Activitats
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/06/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/06/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA26/06/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2014Impostos
SALA SOCIAL TSJC26/06/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA25/06/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/06/2014Mesures cautelars
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA20/06/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2014Mesures cautelars
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 13 DE BARCELONA17/06/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA12/06/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA12/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA12/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA12/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA11/06/2014Impostos
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA06/06/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA03/06/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/06/2014Altres sancions
SALA SOCIAL TSJC03/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA02/06/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA02/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA29/05/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA29/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA29/05/2014Altres sancions
SALA SOCIAL TSJC29/05/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 14 DE BARCELONA27/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/05/2014Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA23/05/2014Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA22/05/2014Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 22/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 14 DE BARCELONA21/05/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA21/05/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA20/05/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA20/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA20/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA20/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA19/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA15/05/2014Altres sancions
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2014Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2014Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/05/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC13/05/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/05/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA07/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA06/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA30/04/2014Traffic fines
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA30/04/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA28/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA25/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA25/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA24/04/2014Taxes i preus públics
SALA SOCIAL TSJC16/04/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/04/2014Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA14/04/2014Planejament urbanístic
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/04/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/04/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA10/04/2014Traffic fines
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 09/04/2014Gestió urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/04/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA07/04/2014Sancions de trànsit
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2014Disposicions de caràcter general (ordenances, etcètera)
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/04/2014Contractació
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA04/04/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA04/04/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/04/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA03/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA03/04/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/04/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/04/2014Impostos
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/04/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA31/03/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA31/03/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/03/2014Planejament urbanístic
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/03/2014Expropiació forçosa
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/03/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA26/03/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA24/03/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA19/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA19/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA18/03/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 15A CIVIL DE L'AUDIENCIA PROVINCIAL 17/03/2014Activitats
SALA SOCIAL TSJC13/03/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA12/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA11/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA10/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA07/03/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA07/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA07/03/2014Impostos
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/03/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/03/2014Expropiació forçosa
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA03/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA27/02/2014Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2014Taxes i preus públics
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/02/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA20/02/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/02/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA19/02/2014Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA18/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/02/2014Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA17/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/02/2014Activitats
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/02/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA06/02/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA06/02/2014Contractació
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/02/2014Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/02/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA04/02/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA03/02/2014Sancions de trànsit
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA30/01/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/01/2014Activitats
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/01/2014Tributs en general
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA30/01/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA29/01/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA27/01/2014Altres sancions
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA27/01/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA24/01/2014Altres sancions
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA23/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/01/2014Tributs en general
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA22/01/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA20/01/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC17/01/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA17/01/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA15/01/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA15/01/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/01/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA14/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/01/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/01/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA13/01/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/01/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/01/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA10/01/2014Altres sancions
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA07/01/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA07/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/01/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/01/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA10/01/2014Altres sancions
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/01/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA13/01/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/01/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA14/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/01/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA15/01/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA15/01/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC17/01/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA17/01/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA20/01/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA22/01/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA23/01/2014Sancions de trànsit
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/01/2014Tributs en general
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA24/01/2014Altres sancions
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA27/01/2014Altres sancions
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA27/01/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA29/01/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA30/01/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/01/2014Activitats
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/01/2014Tributs en general
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA30/01/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA03/02/2014Sancions de trànsit
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2014Expropiació forçosa
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/02/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA04/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/02/2014Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA06/02/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA06/02/2014Contractació
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2014Expropiació forçosa
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/02/2014Activitats
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/02/2014Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/02/2014Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA17/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA18/02/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/02/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA19/02/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA20/02/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/02/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA27/02/2014Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2014Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA03/03/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/03/2014Expropiació forçosa
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/03/2014Activitats
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/03/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA07/03/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA07/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA07/03/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA10/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA11/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA12/03/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC13/03/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 15A CIVIL DE L'AUDIENCIA PROVINCIAL 17/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA18/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA19/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA19/03/2014Activitats
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA24/03/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA26/03/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/03/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/03/2014Planejament urbanístic
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/03/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA31/03/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA31/03/2014Activitats
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA03/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA03/04/2014Sancions de trànsit
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/04/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/04/2014Impostos
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/04/2014Expropiació forçosa
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/04/2014Contractació
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA04/04/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA04/04/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/04/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA07/04/2014Sancions de trànsit
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2014Disposicions de caràcter general (ordenances, etcètera)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 08/04/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 09/04/2014Gestió urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA10/04/2014Traffic fines
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/04/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA14/04/2014Planejament urbanístic
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/04/2014Procediment (Administratiu i Contenciós)
SALA SOCIAL TSJC16/04/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/04/2014Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA24/04/2014Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA25/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA25/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA28/04/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA30/04/2014Traffic fines
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA30/04/2014Activitats
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/05/2014Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA05/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA06/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA07/05/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/05/2014Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/05/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC13/05/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2014Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2014Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA15/05/2014Altres sancions
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA19/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 9 DE BARCELONA20/05/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA20/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA20/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA20/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 14 DE BARCELONA21/05/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA21/05/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 21/05/2014Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 15 DE BARCELONA22/05/2014Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 22/05/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA23/05/2014Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 14 DE BARCELONA27/05/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/05/2014Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA29/05/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA29/05/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA29/05/2014Altres sancions
SALA SOCIAL TSJC29/05/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA02/06/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA02/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA03/06/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/06/2014Altres sancions
SALA SOCIAL TSJC03/06/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA06/06/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA11/06/2014Impostos
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA12/06/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA12/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA12/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA12/06/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 13 DE BARCELONA17/06/2014Impostos
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2014Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA20/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA25/06/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/06/2014Mesures cautelars
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/06/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA26/06/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2014Impostos
SALA SOCIAL TSJC26/06/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2014Planejament urbanístic
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/06/2014Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/06/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA30/06/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA30/06/2014Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 30/06/2014Activitats
SALA SOCIAL TSJC01/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SALA SOCIAL TSJC01/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Expropiació forçosa
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC 02/07/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/07/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA08/07/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA14/07/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA15/07/2014Responsabilitat patrimonial
SALA SOCIAL TSJC15/07/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA16/07/2014Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA16/07/2014Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/07/2014Mesures cautelars
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/07/2014Planejament urbanístic
SALA SOCIAL TSJC17/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/07/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/07/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA22/07/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA22/07/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2014Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 4 DE BARCELONA04/09/2014Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 7 DE BARCELONA12/09/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA -SALA SOCIAL03/10/2014Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA03/10/2014Sancions de trànsit
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/10/2014Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 12 DE BARCELONA10/10/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/10/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA17/10/2014Responsabilitat patrimonial
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA -SALA SOCIAL21/10/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/10/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA23/10/2014Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/10/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA31/10/2014Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA06/11/2014Financial liability ( VULNERACIO DEL DRET A LA INTIMITAT i DRETS D'IMATGE)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/11/2014Taxes i preus públics
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2014Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Impostos
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Responsabilitat patrimonial
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2014Taxes i preus públics
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/11/2014Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/11/2014Taxes i preus públics
SECCIO 5A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2014Altres sancions
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/12/2014Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 6 DE BARCELONA18/12/2014Other fines (sorolls)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2014Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2014Expropiació forçosa
SECCIÓ 10 SALA PENAL AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA08/01/2015Altres
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/01/2015Planejament urbanístic
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/01/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 8 DE BARCELONA19/01/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL TSJC20/01/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA20/01/2015Activitats
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/01/2015Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/01/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/01/2015Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 10 DE BARCELONA27/01/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/02/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL TSJC09/02/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2015Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/02/2015Activitats
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL TSJC16/02/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/02/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/02/2015Expropiació forçosa
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 17 DE BARCELONA04/03/2015Responsabilitat Patrimonial
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA04/03/2015Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/03/2015Responsabilitat Patrimonial
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/03/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/03/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/03/2015Expropiació forçosa
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/03/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIOS-ADMINISTRATIU NUM. 2 DE BARCELONA30/03/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 909/04/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 909/04/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 721/04/2015Planejament urbanístic
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/04/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL DEL TSJC28/04/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/04/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1A SALA DE LO SOCIAL DEL TSJC30/04/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/04/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 430/04/2015Planejament urbanístic
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/05/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4A AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA05/05/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1005/05/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2015Planejament urbanístic
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/05/2015Impostos
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/05/2015Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/05/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 202/06/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1002/06/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/06/2015Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 11a CIVIL AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA04/06/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1204/06/2015Altres sancions
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/06/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 208/06/2015Impostos
SECCIO 3A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 423/06/2015Impostos
SECCIO 4A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIO 1A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/06/2015Activitats
SECCIO 2A SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/06/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA01/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/07/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA02/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA02/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/07/2015Drets fonamentals
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/07/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA03/07/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA06/07/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA06/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA07/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA07/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/07/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/07/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA08/07/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/07/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA14/07/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM15/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA15/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA15/07/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA16/07/2015Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/07/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA20/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/07/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA22/07/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/07/2015Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA24/07/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA31/07/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA02/09/2015Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA03/09/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/09/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/09/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/09/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA14/09/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/09/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA16/09/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA17/09/2015Contractació
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA17/09/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 6ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM17/09/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2015Activitats
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA18/09/2015Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/09/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA21/09/2015Taxes i preus públics
SECCIÓ 6ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM21/09/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA21/09/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA23/09/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/09/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/09/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA28/09/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA30/09/2015Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA06/10/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/10/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA07/10/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/10/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA08/10/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/10/2015Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA13/10/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA13/10/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/10/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA15/10/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA16/10/2015Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA16/10/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA20/10/2015Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/10/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/10/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA22/10/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA23/10/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA27/10/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA27/10/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA27/10/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/11/2015Drets fonamentals
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/11/2015Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA02/11/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA03/11/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA04/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA05/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/11/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/11/2015Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/11/2015Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA10/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2015Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA12/11/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA12/11/2015Impostos
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/11/2015Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA16/11/2015Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA18/11/2015Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/11/2015Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM23/11/2015Impostos
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM23/11/2015Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA23/11/2015Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA24/11/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/11/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA25/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/11/2015Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/11/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA26/11/2015Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Altres sancions
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/11/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/11/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA30/11/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA30/11/2015Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA30/11/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/12/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA03/12/2015Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/12/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/12/2015Expropiació forçosa
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/12/2015Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/12/2015Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/12/2015Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/12/2015Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA14/12/2015Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/12/2015Taxes i preus públics
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/12/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/12/2015Activitats
SALA SOCIAL TSJC15/12/2015Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA15/12/2015Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM17/12/2015Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM17/12/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/12/2015Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/12/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/12/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/12/2015Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA22/12/2015Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/12/2015Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2015Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2015Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/01/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA04/01/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA04/01/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/01/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/01/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/01/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA15/01/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/01/2016Impostos
SALA SOCIAL TSJC18/01/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA18/01/2016Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM19/01/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/01/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/01/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/01/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/02/2016Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/02/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM18/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/02/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/02/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/02/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/02/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/02/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/02/2016Activitats
SECCIÓ 14ª AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE BARCELONA03/03/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA07/03/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA07/03/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA07/03/2016Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM08/03/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA08/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/03/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA09/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/03/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA10/03/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA11/03/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/03/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA14/03/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/03/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA15/03/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA15/03/2016Altres sancions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/03/2016Impostos
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM15/03/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA16/03/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA16/03/2016Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/03/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA17/03/2016Altres sancions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/03/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/03/2016Taxes i preus públics
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA18/03/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/03/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 6ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM01/04/2016Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA04/04/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA05/04/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA05/04/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA05/04/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA07/04/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA11/04/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/04/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA14/04/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/04/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/04/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA19/04/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA22/04/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA22/04/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA25/04/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/04/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA27/04/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM27/04/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA27/04/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA29/04/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA02/05/2016Impostos
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/05/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA03/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/05/2016Autoritzacions d'entrada a domicili
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM03/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA04/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA04/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA09/05/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA10/05/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/05/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/05/2016Procediment (Administratiu i Contenciós)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/05/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/05/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/05/2016Mesures cautelars
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/05/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/05/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA24/05/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA24/05/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/05/2016Gestió urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA25/05/2016Disposicions de caràcter general (ordenances...)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/05/2016Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/05/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA26/05/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM26/05/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/05/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA30/05/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/06/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA03/06/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA03/06/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA06/06/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA06/06/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA07/06/2016Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/06/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/06/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/06/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA08/06/2016Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/06/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/06/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA14/06/2016Impostos
SALA SOCIAL TSJC17/06/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA17/06/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA20/06/2016Impostos
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/06/2016Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/06/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA28/06/2016Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/06/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA05/07/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA05/07/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/07/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA06/07/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/07/2016Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA14/07/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA18/07/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA19/07/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM20/07/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA25/07/2016Activitats
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM26/07/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA28/07/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA02/09/2016Activitats
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/09/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA13/09/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA14/09/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/09/2016Tributs en general
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/09/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/09/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/09/2016Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA23/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/09/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/09/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/09/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA26/09/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA27/09/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/09/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/09/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/09/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SALA SOCIAL TSJC30/09/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA04/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/10/2016Mesures cautelars
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SALA SOCIAL TSJC07/10/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA10/10/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA11/10/2016Altres sancions
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/10/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA11/10/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA13/10/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA17/10/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA17/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/10/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/10/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/10/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/10/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2016Altres sancions
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2016Tributs en general
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/10/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/10/2016Autoritzacions d'entrada a domicili
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA25/10/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/10/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/10/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM27/10/2016Planejament urbanístic
SALA SOCIAL TSJC28/10/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/11/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/11/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA07/11/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/11/2016Activitats
SALA SOCIAL TSJC07/11/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/11/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA09/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA10/11/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/11/2016Drets fonamentals
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA14/11/2016Tributs en general
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/11/2016Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/11/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC15/11/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/11/2016Tributs en general
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/11/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC22/11/2016Mesures cautelars
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA22/11/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA23/11/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA24/11/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA28/11/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA28/11/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA28/11/2016Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA01/12/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA01/12/2016Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA02/12/2016Sancions de trànsit
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/12/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/12/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/12/2016Taxes i preus públics
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC05/12/2016Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA07/12/2016Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/12/2016Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/12/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA15/12/2016Altres sancions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC16/12/2016Gestió urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2016Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/12/2016Tributs en general
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA19/12/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SALA SOCIAL TSJC20/12/2016Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA20/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA22/12/2016Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA22/12/2016Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA22/12/2016Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA27/12/2016Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/12/2016Expropiació forçosa
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2016Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/12/2016Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/12/2016Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA05/01/2017Gestió urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/01/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA10/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA10/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA10/01/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA11/01/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC11/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA12/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA12/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA12/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA12/01/2017Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA13/01/2017Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA13/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA16/01/2017Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA18/01/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC18/01/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM18/01/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA20/01/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA20/01/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 1 TSJC SALA SOCIAL20/01/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/01/2017Activities / Fundamental rights
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TRIBUNAL SUPREM23/01/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA24/01/2017Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/01/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC25/01/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/01/2017Altres sancions
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA26/01/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC26/01/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA26/01/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA27/01/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA30/01/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/01/2017Taxes i preus públics
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/01/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA01/02/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA01/02/2017Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/02/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC02/02/2017Impostos
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC03/02/2017Contractació
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA06/02/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA07/02/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA07/02/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/02/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/02/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/02/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA10/02/2017Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/02/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA13/02/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/02/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA14/02/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA20/02/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/02/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/02/2017Impostos
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/02/2017Contractació
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/02/2017Execucions de sentències i altres resolucions judicials, i inexecucions
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/02/2017Planejament urbanístic
JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 1 DE BARCELONA28/02/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA01/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA02/03/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA06/03/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA07/03/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC08/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA08/03/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA09/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA09/03/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/03/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA10/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC13/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA13/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA14/03/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA14/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA16/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/03/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/03/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/03/2017Planejament urbanístic
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA21/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC21/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA22/03/2017Expropiació forçosa
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA23/03/2017Activitats
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/03/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC24/03/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 1 TSJC SALA SOCIAL27/03/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA28/03/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA28/03/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA28/03/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA28/03/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC28/03/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC30/03/2017Activitats
SECCIÓ 15 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA30/03/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC31/03/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/04/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA05/04/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/04/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/04/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/04/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 7 DE BARCELONA10/04/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA18/04/2017Planejament urbanístic
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/04/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/04/2017Other fines / Activities
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC20/04/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA25/04/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 2ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC27/04/2017Expropiació forçosa
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC04/05/2017Impostos
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA04/05/2017Contractació
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA08/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC10/05/2017Funcionaris (i personal en general)
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC17/05/2017Altres activitats no compreses en les anteriors
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA19/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA19/05/2017Impostos
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC23/05/2017Llicències urbanístiques i protecció de la legalitat urbanística
SECCIÓ 1 TRIBUNAL SUPREM SALA PENAL25/05/2017Penal
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC29/05/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 9 AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA29/05/2017Penal
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA01/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA01/06/2017Sancions de trànsit
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA01/06/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC01/06/2017Impostos
SECCIÓ 1 TSJC SALA SOCIAL01/06/2017Funcionaris (i personal en general)
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA02/06/2017Activitats
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA06/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA06/06/2017Sancions de trànsit
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC06/06/2017Activitats
SECCIÓ 4ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC07/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA08/06/2017Responsabilitat patrimonial
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA09/06/2017Responsabilitat patrimonial
SECCIÓ 5ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC09/06/2017Contractació
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC12/06/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC14/06/2017Activitats
SECCIÓ 3ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2017Gestió urbanística
SECCIÓ 1ª SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA TSJC19/06/2017Impostos
SECCIÓ 12ª SA