Relacions de llocs de treball de les entitats municipals

A març del 2019 estan adherits a la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament:

  • tots els organismes autònoms municipals
  • l’Institut de Cultura de Barcelona
  • l'Institut de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
  • l'Institut Municipal d'Urbanisme.

Per a aquestes entitats es publiquen, a mesura que es van aprovant, els acords d’adhesió, juntament amb les dotacions de llocs de treball, adaptades a les categories professionals de la Relació de llocs de treball de l'Ajuntament.

Per a la resta d’entitats, s’enllaça a les respectives Relacions de llocs de treball quan estan publicades en els seus webs.