Resum de la contractació a l’Ajuntament. Any 2022

Dades de nombre de contractes i de despesa adjudicada, segons tipus de contracte i procediment d’adjudicació.

La informació s’actualitza amb una periodicitat trimestral.

Informació relacionada