Retribucions del personal de les entitats municipals no adherides a les taules de retribucions de l’Ajuntament