Índex de Transparència dels Ajuntaments 2017 (ITA)

Els indicadors que es mostren a continuació són proposats i avaluats per Transparencia Internacional España. L'ITA, Índex de Transparència del Ajuntaments, constitueix una eina per mesurar el nivell de transparència davant els ciutadans i la societat dels Ajuntaments espanyols.

1. Publicitat activa sobre càrrecs, personal i retribucions de l'Ajuntament