Barcelona ha acollit la II Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària

Els 20 i 21 d’octubre 2016 s’ha celebrat a Barcelona la segona Trobada Internacional de Municipalisme i Economia Solidària sota el lema “Ciutat per l’economia plural i transformadora”.

En aquesta pàgina trobareu un resum de les reflexions, debats i conclusions que es van treballar al llarg del dos dies i que han permès avançar cap a l’economia plural i transformadora, conèixer les experiències inspiradores de Montreal i París, i aprofundir en la contractació pública responsable.