Coneixement

El coneixement compartit és una eina imprescindible per abordar el debat del turisme a la ciutat. En aquest espai posem dades estadístiques al servei de la ciutadania, les entitats, les empreses i les administracions.

Estadístiques i enquestes

Dades estadístiques de l’activitat turística a Barcelona i al seu entorn. Informes de resultats de les enquestes de perfil turístic, de percepció ciutadana i d’altres aspectes rellevants.

Previsió de l’activitat turística mensual

Informe periòdic que permet preveure els fluxos turístics que rebrà la ciutat. Recull els esdeveniments programats pel mes següent amb una estimació d’assistència de més de 10.000 persones.

Destaquem

25/03/2020

Recull d'indicadors de l'any 2019 sobre el mercat laboral vinculats a l'activitat turística. 

29/01/2020

Recull dels principals indicadors de l’activitat turística a Barcelona. Any 2019

Inclou els turistes i pernoctacions en hotels i en habitatges d’ús turístic (HUT); dades de previsió de reserves en HUT; dades de rendiment dels establiments hotelers i despesa internacional dels turistes; passatgers per l’aeroport i pel port; ús del transport públic pels turistes; així com visitants al Park Güell i a la Sagrada Família.

26/03/2020

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

Inclou dades de perfil i despesa del turista.

18/02/2020

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Inclou dades d'allotjament turístic, demanda turística i infraestructures.

Recursos d'interès