Coneixement

El coneixement compartit és una eina imprescindible per abordar el debat del turisme a la ciutat. En aquest espai posem dades estadístiques al servei de la ciutadania, les entitats, les empreses i les administracions.

Destaquem

12/12/2017

L’estudi de perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona té com a principal objectiu conèixer el perfil i hàbits del turista de 15 i més anys que pernocta (entre 1 i 28 nits) a Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

08/12/2017

Presentació de resultats de l’enquesta duta a terme als barcelonins que recull la percepció amb relació al turisme a la ciutat, així com l’opinió sobre temes d’actualitat i els seus hàbits turístics. Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

01/01/2017

Publicació que presenta, de manera sintètica, les principals dades de l’activitat turística anual (2014-2016).  Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci Turisme de Barcelona.

18/01/2017

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Recursos d'interès