Coneixement

El coneixement compartit és una eina imprescindible per abordar el debat del turisme a la ciutat. En aquest espai posem dades estadístiques al servei de la ciutadania, les entitats, les empreses i les administracions.

Destaquem

22/12/2016

Presentació de resultats de l’estudi de caracterització i perfil turístic. Té com a objectiu principal conèixer els perfils i hàbits dels turistes que pernocten a Barcelona. Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

29/12/2016

Presentació de resultats de l’enquesta duta a terme als barcelonins que recull la percepció amb relació al turisme a la ciutat, així com l’opinió sobre temes d’actualitat i els seus hàbits turístics. Departament d’Estudis d’Opinió de l’Ajuntament de Barcelona.

01/01/2017

Publicació que presenta, de manera sintètica, les principals dades de l’activitat turística anual (2014-2016).  Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci Turisme de Barcelona.

01/01/2016

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat, entorn i província de 2015. Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona i Consorci Turisme de Barcelona.

Recursos d'interès