Coneixement

El coneixement compartit és una eina imprescindible per abordar el debat del turisme a la ciutat. En aquest espai posem dades estadístiques al servei de la ciutadania, les entitats, les empreses i les administracions.

Destaquem

25/03/2020

Recull d'indicadors de l'any 2019 sobre el mercat laboral vinculats a l'activitat turística. 

29/01/2020

Recull dels principals indicadors de l’activitat turística a Barcelona. Any 2019

Inclou els turistes i pernoctacions en hotels i en habitatges d’ús turístic (HUT); dades de previsió de reserves en HUT; dades de rendiment dels establiments hotelers i despesa internacional dels turistes; passatgers per l’aeroport i pel port; ús del transport públic pels turistes; així com visitants al Park Güell i a la Sagrada Família.

26/03/2020

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió.

Inclou dades de perfil i despesa del turista.

18/02/2020

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Inclou dades d'allotjament turístic, demanda turística i infraestructures.

Recursos d'interès

Estadístiques i enquestes

Dades estadístiques de l’activitat turística a Barcelona i al seu entorn. Informes de resultats de les enquestes de perfil turístic, de percepció ciutadana i d’altres aspectes rellevants.