Coneixement

El coneixement compartit és una eina imprescindible per abordar el debat del turisme a la ciutat. En aquest espai posem dades estadístiques al servei de la ciutadania, les entitats, les empreses i les administracions.

Destaquem

12/08/2018

Estudi anual sobre el perfil de visitants que rep la Destinació Barcelona i els seus hàbits de visita

13/08/2019

Recull d'indicadors sobre el mercat laboral vinculat a l'activitat turística 

01/01/2017

Publicació que presenta, de manera sintètica, les principals dades de l’activitat turística anual (2014-2016).  Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Consorci Turisme de Barcelona.

18/01/2017

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Recursos d'interès