Consell de Turisme i Ciutat

Qui som

El Consell de Turisme i Ciutat el presideix l’alcaldessa i l'integren representants d’entitats del sector ciutadà i veïnal, del sector turístic empresarial, del comerç i la restauració, de la cultura i l’esport, de sindicats, associacions ambientals, grups socials i representants de cada districte, així com professionals experts, responsables tècnics i representants de cada un dels grups municipals.

El Consell de Turisme i Ciutat és, doncs, l’òrgan de participació que permet debatre la planificació i gestió de l’activitat turística, incorporar la ciutadania en la governança del turisme i col·laborar en l’acció del Govern sobre les polítiques, les línies estratègiques i les iniciatives en l’àmbit del turisme.

 

  • Presidència
  • Vicepresidència
  • Un regidor o regidora de cada grup municipal
  • Representants d'entitats i institucions
  • Altres
  • Experts de l'àmbit professional i acadèmic
  • Tècnics i tècniques municipals