Barcelona es prepara com a ciutat segura per garantir les visites i accessos als seus espais en el període postcoronavirus

Barcelona es prepara com a ciutat segura per garantir les visites i accessos als seus espais en el període postcoronavirus

Turisme. L’Ajuntament de Barcelona llença el projecte BCN Safe City per garantir mesures d’higiene i salut i oferir confiança i seguretat als espais de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona llença BCN Safe City, un projecte per garantir mesures d’higiene i salut i oferir confiança i seguretat als espais de la ciutat, tant per a les persones residents com les que venen de visita. Especialment es treballa com a elements clau de la progressiva recuperació de l’economia del visitant la confiança i la seguretat que com a destinació percebi qui ens visiti.

La finalitat principal de BCN Safe City és que totes les activitats, establiments i serveis que s’emmarquen en el conjunt de la cadena de valor vinculada a l’economia del visitant puguin en tot moment estar preparades davant de les dificultats derivades de la crisi sanitària, establint un canal d’informació, transmetent confiança i seguretat al visitant i afavorint un clima de transparència.

El projecte BCN Safe City sorgeix del treball desenvolupat en el marc del CECORE, el centre de coordinació per a la resposta econòmica, on s’ha constituït un grup de treball impulsat per la Direcció de Turisme i Indústries Creatives i format per Agència de Salut Pública, Seguretat i Prevenció (Protecció Civil Municipal, Guàrdia Urbana de Barcelona), Ecologia, Comerç, Cultura, Esports, i B:SM. Compta també amb la participació de Fira de Barcelona i el Consorci Turisme de Barcelona, així com amb la col·laboració de l’ISGlobal.

A finals d’aquest mes, es posarà en marxa un servei d’assessorament a empreses i activitats a través d’una web específica del projecte (barcelona.cat/safecity) i una primera fase d’una app mòbil per a visitants.

Els objectius d’aquestes eines són el següents:

NORMATIVES I CERTIFICACIONS AL DIA: Recollir el conjunt de les normatives de seguretat i sanitàries vigents en un repositori comú (normatives, protocols i certificacions i acreditacions).

NIVELL DE SEGURETAT CONJUNT DE L’OFERTA: Assessorar el conjunt d’agents econòmics de la ciutat respecte de les normatives, protocols i certificacions vigents per assegurar la seva aplicació total i responsable.

-COORDINACIÓ CIRCULAR: Coordinar la relació circular d’aquest conjunt de protocols per garantir que l’activitat global del ciutadà i del visitant estigui dotada de la màxima seguretat de manera integral.

FONT DE REFERÈNCIA: Esdevenir una font estable i fiable d’informació per a visitants i incorporar aquest missatge de seguretat en les campanyes de comunicació.

S’afavoreix així que el conjunt de la cadena de valor que s’emmarca en l’economia del visitant respongui a criteris d’higiene i salut amb un plantejament circular que incorpori l’allotjament (hotels, apartaments, HUT, albergs), restauració, comerç, experiències, patrimoni i cultura, oci nocturn, espais firals i de congressos, etc. És clau per enfortir la imatge reputacional de la ciutat i oferir confiança i seguretat a qui ens vulgui visitar que, amb independència dels criteris de seguretat que regeixin per a cada sector, el perímetre complet d’activitats que defineixen l’univers de la persona visitant sigui globalment segur.

Amb el servei d’assessorament, les empreses i professionals podran, a través d’un breu qüestionari, consultar tota aquella informació d’interès pel seu àmbit específic d’actuació. Per a cada empresa, s’emetrà un informe personalitzat de caràcter informatiu amb el conjunt de mesures i protocols que comptarà amb informació adaptada a cada usuari sobre:

  • Recomanacions generals
  • Normes d’obligat compliment segons normativa
  • Protocols i mesures específics de l’àmbit d’activitat
  • Bones pràctiques
  • Possibilitats d’obtenció de segells, acreditacions i certificacions