Barcelona sanciona amb 60.000 euros Airbnb i HomeAway

Barcelona sanciona amb 60.000 euros Airbnb i HomeAway

Turisme. L’Ajuntament els obre expedients sancionadors per haver donat publicitat a habitatges sense el número de registre i per no haver respost als requeriments de l’Administració.

L’Ajuntament de Barcelona ha obert 4 expedients sancionadors a les plataformes Airbnb i HomeAway, 2 a cadascuna, per haver donat publicitat a habitatges sense el número de Registre de Turisme de Catalunya (RTC) (30.000 euros) i per no haver respost als requeriments de l’Administració (30.000 euros) amb què els sol·licita les dades dels pisos anunciats sense RTC. Es tracta dels primers expedients sancionadors derivats de les mesures anunciades a l’estiu per fer front als habitatges turístics il·legals i de les mesures que l’Ajuntament de Barcelona està desenvolupant per reduir l’impacte negatiu del turisme a la ciutat.

L’Ajuntament, tal com ho va anunciar, ha enviat requeriments a 22 plataformes digitals que ofereixen habitatges d’ús turístic (HUT) per tal que compleixin amb les obligacions establertes per la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya. En aquest sentit, se’ls reclama que facilitin les dades identificatives de les persones que posen a lloguer els seus habitatges a través d’aquests serveis i se’ls recorda l’obligació de fer constar en tots els anuncis d’allotjament turístic el número d’inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC).

Per poder fer més efectiu el control en tot aquest procés, l’Ajuntament de Barcelona disposa d’una solució tecnològica, coneguda com aranya web o crawler, un programa o script automatitzat que inspecciona la World Wide Web (WWW) de manera metòdica i automatizada i permet fer un seguiment en línia de l’oferta de HUT existents en les plataformes o els portals que no fan constar el número d’RTC.

Del total de plataformes, i per testejar aquesta nova eina, s’ha iniciat el procés de detecció pels 2 portals amb més oferta, HomeAway i Airbnb, i s’ha pogut comprovar que segueixen donant publicitat a molts HUT sense fer-ne constar el número d’RTC. Això ha permès completar i obrir els expedients sancionadors. En aquests 2 casos, partint del nombre d’anuncis publicats (3.929 en el cas de HomeAway i 1.891 en el cas d’Airbnb), l’advertiment previ i la posició dominant en el mercat de les 2 empreses, s’ha graduat la sanció en el màxim previst de 30.000 euros.

Segons ha explicat la tinenta d’alcaldia d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz: “L’objectiu d’aquestes sancions a les operadores no és la multa, sinó aturar l’activitat il·legal que provoca molèsties als veïns.”

Ciutat Vella instal·la plaques identificadores

El Districte de Ciutat Vella ha iniciat aquest dilluns, 21 de desembre, la instal·lació de plaques identificadores als habitatges d’ús turístic del barri de la Barceloneta que tenen llicència per exercir l’activitat. Aquestes plaques es col·loquen al brancal de la porta del pis que fa aquesta activitat i s’hi pot consultar el número de llicència i el telèfon disponible 24 hores que han de tenir obligatòriament tots aquests habitatges per exercir l’activitat.

La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha explicat: “Aquesta és una iniciativa dels mateixos veïns, i si té bona acollida, s’ampliarà a la resta del districte i a tota la ciutat.”