Consens d’agents turístics, sindicats i ciutadania per a una reactivació del turisme que en reforci la sostenibilitat, seguretat, resiliència i valor afegit

Consens d’agents turístics, sindicats i ciutadania per a una reactivació del turisme que en reforci la sostenibilitat, seguretat, resiliència i valor afegit

Turisme. El Consell Turisme i Ciutat emet un comunicat on demana unir esforços per impulsar millors pràctiques

El Consell Turisme i Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona, que aplega prop de 40 entitats associacions de veïns, gremis, professionals, sindicats, comerciants i agències de viatges i membres del Consistori, advoca per “recuperar el més aviat possible l’activitat turística” i fer-ho de manera que es reforci la sostenibilitat, la seguretat, la resiliència i s’aporti un valor afegit.

En un comunicat conjunt, el Consell assenyala la necessitat que “Barcelona reforci, de manera renovada i amb millors pràctiques, una economia del visitant, necessàriament compatible amb la vida dels residents, que és indispensable per al bon funcionament de la ciutat”.

L’organisme defensa que s’uneixin “tots els esforços possibles” i que s’estreny “la col·laboració públic-privada-comunitària per tal recuperar el més aviat possible l’activitat turística de la ciutat i avançar així cap a una reactivació econòmica del sector que reforci elements tals com la sostenibilitat social i ambiental, la resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat en termes no només d’atracció de visitants, sinó també de talent i d’inversions”.

El document apunta com a prioritat també “protegir l’ocupació, però sempre garantint unes condicions laborals dignes que no afavoreixin la precarietat laboral i expressa “el nostre desig de que la recuperació sòcio-econòmica de la ciutat s’iniciï el més aviat possible, sempre que els indicadors sanitaris així ho permetin i que Barcelona reforci, de manera renovada i amb millors pràctiques, una economia del visitant, necessàriament compatible amb la vida dels residents, que és indispensable per al bon funcionament de la ciutat”.

La Comissió Permanent del Consell Turisme i Ciutat destaca la importància de l’activitat econòmica per a la ciutat, i la greu afectació patida en aquest context actual, i proposa “avançar així cap a una reactivació econòmica del sector que reforci elements tals com la sostenibilitat social i ambiental, la resiliència, la seguretat sanitària i l’aportació de valor afegit a la ciutat en termes no només d’atracció de visitants, sinó també de talent i d’inversions”.

 

Més de 40 entitats i actors relacionats amb el turisme a la ciutat

El Consell Turisme i Ciutat és l’òrgan estable de participació ciutadana amb caràcter consultiu i assessor que està format per prop de 40 entitats, associacions de veïns, gremis, professionals, sindicats, comerciants, agències de viatges, a més d’experts, tècnics municipals i representants dels grups municipals, amb l’objectiu de debatre i participar en l’elaboració de les polítiques públiques en matèria de turisme de l’Ajuntament.

La comissió permanent d’aquest òrgan ha acordat aquesta declaració conjunta com a eina per a la priorització i acció consensuada de tots els agents i actors de l’activitat turística a la ciutat.

El comunicat també expressa la solidaritat i suport de totes les persones membres a totes aquelles persones que han perdut familiars o persones properes, agraeix l’esforç al personal sanitari i envia un missatge d’encoratjament a les persones empresàries i treballadores del sector “que estan patint una gran situació d’incertesa”.