Més recursos de l’impost turístic contra els allotjaments il·legals

Més recursos de l’impost turístic contra els allotjaments il·legals

Turisme. S’hi destinaran més de 4,7 milions d’euros de l’impost d’estades en establiments turístics.

Els ingressos obtinguts per la recaptació de l’impost d’estades en establiments turístics finançaran els efectius i la tecnologia destinats per combatre l’allotjament turístic il·legal a més d’altres projectes de ciutat i de districte, valorats en 4,4 milions d’euros.

D’aquests recursos es destinaran uns 4 milions al servei de visualització de l’allotjament turístic que s’ha creat aquest 2018, el servei d’agents cívics o l’aranya web que serveix per rastrejar dades a la xarxa i que és un dels pilars per detectar els establiments que no tenen llicència.

També es dota de recursos la Biennal de Pensament “Ciutat oberta” i projectes de districte com el mirador i corriol del camí de les Finestrelles, a les Corts; el projecte expositiu de l’Espai Josep Comas i Solà, a la Vil·la Urània, o la recuperació d’espais de memòria com la museïtzació del refugi antiaeri de la Sagrera o la visualització del passat històric de Sant Martí de Provençals a través de les seves masies.

En total, el 2017 es van ingressar una mica més de 5 milions d’euros provinents de la recaptació de l’impost, la meitat dels quals es va destinar a projectes de millora als barris (2,5 milions), i 641.914,73 euros, a projectes relacionats amb el patrimoni i la cultura.

És el primer any que s’ha aconseguit que la ciutat gestioni el 50% del que es recapta a Barcelona de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET). Fins al 2016, el percentatge era del 34%, però les al·legacions presentades a la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya durant la seva tramitació van aconseguir aquest increment.

Tot i així, tots els grups del Consell Plenari van aprovar per unanimitat una proposició per reclamar que es destini el 100% del que es recapta mitjançant aquest impost als establiments de la ciutat.