Més recursos de l’impost turístic per a la ciutat

Més recursos de l’impost turístic per a la ciutat

Turisme. Es destinen 4,9 milions a millorar l’espai públic, fomentar la cultura, la ciència i el coneixement i controlar el turisme.

Es destinen 4,9 milions d’euros provinents de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET) a un paquet de catorze projectes dedicats al foment de la cultura i la ciència, la inspecció i el control de l’activitat turística a la ciutat i la millora de l’espai públic, entre d’altres.

La majoria dels ingressos (1,7 milions) es dediquen a sufragar les despeses del Pla de convivència i el bon veïnatge a l’espai públic i els agents de visualització dels habitatges d’ús turístic no reglat (1,2 milions).

També es destinaran 400.000 euros a l’impuls de la Biennal Ciutat i Ciència; 370.000 euros a la millora de l’espai públic i la instal·lació de cabines sanitàries i urinaris fixos, i 300.000 euros a l’impuls d’activitats culturals com ara el Sònar+D o el programa de concerts als barris del Barcelona Obertura Spring Festival.

Aquest és el segon any en què es gestiona el 50% de la recaptació a la ciutat de l’impost d’estades en establiments turístics (IEET), que grava les pernoctacions dels visitants en allotjaments reglats. Fins l’any 2016 el percentatge que rebia la ciutat era del 34%.

Els 4,9 milions de la partida aprovada corresponen a la recaptació feta a la ciutat en el segon i el tercer trimestre del 2018.