Un web per seguir l’evolució de la Covid-19 a Barcelona

Un web per seguir l’evolució de la Covid-19 a Barcelona

Covid-19. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha posat en marxa un nou web que permet seguir l’evolució de la Covid-19 a la ciutat

El web de dades de la Covid-19 a la ciutat és un instrument viu que s’actualitza a mesura que arriben dades noves. S’hi recull informació acurada i actualitzada sobre la corba d’evolució diària de les persones diagnosticades amb Covid-19, la variació de les persones diagnosticades respecte al dia anterior, el mapa de la distribució de casos per barris i per seccions censals i les dades segmentades per franges d’edat i sexe.

El nou web inclou sobretot els casos greus hospitalitzats que han donat positiu a la prova de laboratori, entre els quals hi ha també el personal sanitari. Per aquest motiu, les dades no representen una mostra de tots els casos de Covid-19, atès que no inclouen informació sobre les persones amb simptomatologia lleu o els casos asimptomàtics.

Una eina per valorar les necessitats del territori

L’espai web presentat per l’ASPB és un instrument que permet valorar les necessitats en cadascun dels territoris i que pot ajudar a prioritzar zones concretes d’actuació a l’hora de posar en marxa programes i intervencions específiques de salut pública i d’altres àmbits, com el social o l’econòmic.

Observar la incidència de la pandèmia per barris, per exemple, ajudarà a dissenyar accions a les zones més afectades. D’aquesta manera es poden preveure comunicacions específiques orientades a reforçar la prevenció, donar a conèixer els recursos que poden ajudar les veïnes i veïns en la situació actual, o bé fer accions directes per donar suport a les persones que han d’estar aïllades o en quarantena i tenen dificultats en el dia a dia o no disposen de les condicions necessàries per fer un aïllament domiciliari adequat.