Coneixement

El coneixement compartit és una eina imprescindible per abordar el debat del turisme a la ciutat. En aquest espai posem dades estadístiques al servei de la ciutadania, les entitats, les empreses i les administracions.

Destaquem

29/01/2020

Recull dels principals indicadors de l’activitat turística a Barcelona. Any 2019

Inclou els turistes i pernoctacions en hotels i en habitatges d’ús turístic (HUT); dades de previsió de reserves en HUT; dades de rendiment dels establiments hotelers i despesa internacional dels turistes; passatgers per l’aeroport i pel port; ús del transport públic pels turistes; així com visitants al Park Güell i a la Sagrada Família.

12/08/2018

L’estudi de perfil i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona té com a principal objectiu conèixer el perfil i hàbits del turista de 15 i més anys que pernocta (entre1 i 28 nits) a Barcelona.

18/02/2020

Enquesta anual per conèixer la percepció dels ciutadans de Barcelona sobre el turisme a la ciutat.

18/02/2020

Informe anual que presenta les principals dades d'activitat turística de Barcelona ciutat i la Destinació Barcelona. Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Recursos d'interès