Càpsules formatives: per una organització i gestió del temps més saludable, eficient i igualitària

Any d’inici

2020

Servei continu

Descripció de l’actuació

S'ofereixen diferents càpsules formatives que permetin orientar a les empreses i entitats pel que fa a una organització i gestió del temps més saludable, eficient i igualitària.

Descripció de l'estat d'execució

S'han realitzat tres píndoles formatives durant el 2021 orientades a empreses I entitats. Estan previstes dues píndoles addicionals durant l'any 2022.

Eix

Temps i Treball