L’estiu per a tu

Any d’inici

2019

Servei continu

Descripció de l’actuació

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPDB) en col·laboració amb entitats expertes del sector del lleure inclusiu, s’han fet activitats de Casals per a infants, adolescents i joves amb diversitat funcional i /o trastorn de la salut mental en diferents equipaments municipals i estades de lleure i respir fora la ciutat.

Descripció de l'estat d'execució

“L’Estiu x tu” forma part de les actuacions de la Mesura de govern aprovada el passat 20 de maig “Pla d’estiu extraordinari”. S’han dut a terme 10 activitats diferents amb 30 torns setmanals i un total de 373 places ocupades per petita infància, infància joves i adults amb diversitat funcional. Subvencionant les places fins a un 90% segons condicions econòmiques de les famílies i cobrint al 100% dels dies de juliol i agost.

 

Temps i Cures

Eix

Temps i Cures