Dossier del Temps: “Temps per a la vida. Una reflexió contextualitzada a la ciutat sostenible”.

El dossier es va presentar públicament el passat 25 d’octubre en el marc de la Time Use Week, a la taula sobre polítiques del temps municipals i regionals.

07/11/2022 - 12:13 h - Ajuntament Ajuntament de Barcelona

Enguany s’ha fet públic el Dossier del Temps “Temps per a la vida. Una reflexió contextualitzada a la ciutat sostenible”, elaborat per Charo Morán, Helena Pariente i Yayo Herrero de Garúa, Saberes y Proyectos Ecosociales (S. Coop.), i coordinat per la Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest document és el divuitè d’una sèrie de Dossiers del Temps que publica l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 2006. En aquesta ocasió, el dossier s’orienta a abordar les connexions que hi ha entre la sostenibilitat i el temps en l’àmbit municipal, sempre aplicant la perspectiva de gènere, i combina un extens marc teòric amb un apartat de conclusions i pràctiques concretes a aplicar a escala local. 

Com s’explica al dossier, la crisi ecosocial que patim té una forta dimensió territorial. L’empremta ecològica global dels éssers humans, i en particular la dels que viuen als llocs més enriquits, supera les possibilitats del planeta. Però, a més, aquesta crisi té una dimensió temporal important, que no acostuma a tenir-se en compte en els estudis. Per tot plegat, resulta indispensable dur a terme una anàlisi que connecti la sostenibilitat i el temps. I el dossier ho fa analitzant el metabolisme urbà, l’estructura de la ciutat i els nous imaginaris sobre el temps per a la vida, i a partir d’aquesta anàlisi es donen propostes adaptades al context barceloní.

El dossier es va presentar públicament el passat 25 d’octubre en el marc de la Time Use Week, a la taula sobre polítiques del temps municipals i regionals, dins de la ponència de “Ciutats de 15 minuts? Una aposta per les polítiques de temps i sostenibilitat”. Es pot veure el vídeo de la presentació de l’estudi seguint l’enllaç adjunt.