Es renova l'estratègia de les institucions clau de Catalunya per convertir-la en un referent mundial en polítiques del temps

Les quatre institucions s'uneixen amb força per impulsar el dret al temps a tot Catalunya i posicionar-la mundialment.

28/08/2022 - 21:03 h

Les quatre institucions s’uneixen amb força per impulsar el dret al temps a tot Catalunya i posicionar-la mundialment.

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society (BTUI), (l’associació catalana promotora de polítiques del temps), celebren un acte per renovar el seu compromís conjunt amb les polítiques del temps pel període 2022-2023. La intenció de l’estratègia és continuar apostant per les polítiques públiques relacionades amb l’organització dels temps, que ja es treballen des de les diverses institucions per tal de donar resposta al malestar i les desigualtats que generen l’organització del temps actual en la societat catalana.
Els tres objectius que persegueix l’estratègia per al període 2022-2023 són els següents:

  • Consolidar la Time Use Week com un espai de trobada internacional de les polítiques del temps, connectant la feina feta pels agents socials, institucions, recerca i ciutadania.
  • Promoure les polítiques del temps per aportar solucions a la crisi de cures, climàtica i econòmica actual, a través dels intercanvis de la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals de Polítiques del Temps.
  • Desplegar i aconseguir més adhesions a la Declaració de Barcelona en Polítiques del Temps, que ja ha estat signada per més de 100 agents internacionals.

Els primers anys d’estratègia conjunta superen les fites proposades

La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i la BTUIal 2020 van presentar una estratègia de col·laboració que perseguia l’objectiu d’impulsar les polítiques del temps a les agendes internacionals i catalanes i realitzar la Time Use Week 2020-2021. L’Àrea Metropolitana es va sumar a l’estratègia pocs mesos després.
Durant el període 2020-2021 s’assoleixen els propòsits de la col·laboració superant els resultats esperats: la Time Use Week, s’ha convertit en un espai de trobada de referència internacional per a l’impuls de les polítiques del temps; l’any passat Catalunya va ser la seu del Congrés Mundial de Recerca en Usos del Temps, posicionant l’ecosistema de recerca català en aquesta temàtica; i les institucions catalanes tornen a estar representades en el Consell Executiu i l’Assemblea de la Xarxa Mundial de Ciutats i Regions per les Polítiques del Temps la qual, el febrer passat, va escollir Barcelona com a primera capital mundial de les polítiques del temps.

Time Use Week 2022: temps i (des)igualtats, amb actes per tot Catalunya
Durant l’acte s’han presentat les novetats de l’edició de la Time Use Week, que se celebra a Barcelona entre el 24 i el 28 d’octubre, amb les ciutats, les regions i les organitzacions internacionals i grups de recerca d’arreu del món.
La Time Use Week d’aquest any aborda les desigualtats en els usos del temps i s’analitzaran iniciatives i polítiques per combatre-les i garantir el dret al temps com un dret de ciutadania. A Llatinoamèrica es calcula que un 54% de la població té pobresa de temps (PNUD, 2017), i normalment són dones i persones amb menys recursos. A Europa, actualment, el 75% de la població europea que treballa a temps parcial són dones, per així poder-se fer càrrec de la cura. A Catalunya, aquest percentatge és del 73,5% (INE, 2022).
Els actes de la Time Use Week se celebraran a Barcelona i també, en gairebé totes les vegueries de Catalunya.

A l’acte per renovar l’estratègia hi han assistit els principals representants i autoritats de cada organització:

  • Tània Verge Mestre, consellera d’Igualtat i Feminismes del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha afirmat “el compromís del Govern amb les polítiques del temps i de cures, polítiques que són un eix fonamental de la transformació feminista del país“. Verge ha destacat que “el gènere travessa de manera clara la possibilitat de disposar de temps propi; tal com demostren totes les enquestes d’usos dels temps, la pobresa de temps de les dones s’explica per la desigualtat de gènere en la distribució del treball de cures“. Per aquest motiu, la consellera ha subratllat que el Departament “aposta per la corresponsabilitat dels poders públics en les cures, entenent que són una qüestió política de primer ordre“, i ho fa “amb una perspectiva d’equitat territorial“. Per això, Verge ha valorat el fet que la Time Use Week 2022 tingui un enfocament territorialitzat, “perquè les polítiques del temps han d’arribar arreu del país, es visqui on es visqui, el dret al temps ha de ser un dret de ciutadania, i estem compromeses a fer-lo efectiu“.
  • Jaume Collboni, primer tinent d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, ha celebrat la renovació de l’estratègia entre les institucions catalanes i la Barcelona Time Use Initiative per fer de Barcelona i Catalunya, una vegada més, l’epicentre de les polítiques del temps. Enguany, amb la voluntat d’avançar en la reivindicació del dret al temps com a garantia d’igualtat, de treball de qualitat i d’oportunitats per a tots els barcelonins i barcelonines”.
  • Lluïsa Moret, diputada d’Igualtat i Sostenibilitat Social, ha assenyalat “des de la Diputació de Barcelona creiem que les polítiques locals d’usos del temps han de formar part de les agendes locals, per la seva incidència evident en les condicions i la qualitat de vida de les persones, la generació d’oportunitats i progrés i l’impacte en les desigualtats socials“. Moret ha destacat el programa Respir que proporciona un temps de descans a les famílies cuidadores i els projectes estratègics del conjunt de suports que s’ofereixen al món local: el projecte “Barris i Comunitats: motors de transformació social” que impulsa nous espais de sociabilitat i usos del temps als barris, i “Cap a un nou sistema públic de cures en la comunitat” que desplega, entre d’altres, un model de “municipi cuidador”. Segons Moret “cal una nova generació de polítiques del temps que abordi l’organització de les cures en clau de corresponsabilitat; que creï espais de vincle social als barris; repensi l’urbanisme en clau d’accessibilitat, proximitat i de perspectiva de gènere i treballi per la convivència inclusiva“.
  • Montserrat Ballarín, vicepresidenta de l’Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ha exposat, “per l’AMB el dret al temps és un pilar clau del benestar quotidià de totes les persones, de la reactivació social i econòmica, sempre vinculat als Objectius de Desenvolupament Sostenible“. També, remarca la utilitat d’un pacte metropolità del temps com a escala de treball la Barcelona real, més enllà dels límits municipals.
  • Joan Francesc Pont, president de la Barcelona Time Use Initiative, ha fet èmfasi, “queda, encara, molt camí per recórrer per aconseguir que el dret al temps, sigui un dret de tota la ciutadania de Catalunya. En els dos darrers anys, hem tingut un inici prometedor i per això volem continuar apostant per aquesta manera col·laborativa de treball i avui formalitzem una nova estratègia“.
renovada_estrategia_conjunta_timeuseweek logo_timeuseweek renovada_estrategia_conjunta

Més informació