El Grup Impulsor del Pacte del Temps es reuneix per enfocar l’estratègia pel 2023

..
29/05/2023 - 17:38 h

» La sessió va permetre discutir sobre l’estratègia global del Pacte del Temps, el contingut de la nova píndola formativa, així com treballar en la pròxima trobada anual d’entitats membre que tindrà lloc aquesta tardor.

El passat 17 de maig va tenir lloc la reunió del Grup Impulsor del Pacte del Temps, una trobada en la qual van participar 16 entitats membre que representen diversos sectors d’activitat.

L’objectiu d’aquesta reunió era preparar les diferents accions d’aquest 2023, així com plantejar noves estratègies de futur per dinamitzar i impulsar el Pacte del Temps, i informar dels diversos serveis i recursos a les entitats membre.

Des del Pacte del Temps es va presentar el calendari global de les activitats de l’any, i es va concretar la proposta de la segona píndola formativa virtual, ja oberta a inscripcions, “Temps i desigualtats”, dirigida a entitats i organitzacions interessades a sensibilitzar-se i entendre millor la relació entre l’organització temporal de la societat i les desigualtats i que s’oferirà el pròxim 21 de juny. Les diferents entitats membre van realitzar les seves aportacions, destacant la necessitat de seguir fent pedagogia a la ciutadania en matèria de temps, així com impulsar polítiques des d’una perspectiva interseccional.

Sonia Ruiz, directora de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, també va tenir un espai per explicar el paper de l’Ajuntament de Barcelona com un dels membres del grup impulsor del Pacte Metropolità del Temps i la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, una incorporació que és el resultat de la llarga trajectòria del compromís de Barcelona amb el dret al temps.

Un altre dels punts que es va treballar va ser el contingut de la pròxima Trobada Anual d’entitats membre del Pacte del Temps que tindrà lloc el novembre i que, fruit de l’èxit de l’anterior trobada, es planteja també en un format dinàmic, i on s’incidirà en noves temàtiques.

Finalment, les entitats van tenir un espai per intercanviar projectes i experiències al voltant del temps. Des de l’Ajuntament de Barcelona es va explicar l’activitat que es va realitzar en el marc de Barcelona com a Capital Mundial de les Polítiques del Temps amb infants de 6 a 12 anys, “Barcelona, el temple del temps”, així com d’altres polítiques municipals que s’han impulsat en matèria de temps i que es recullen en l’Informe 2022 de les polítiques públiques de temps.

La jornada va permetre l’intercanvi d’idees i propostes al voltant de les polítiques del temps i el reforç dels vincles entre les entitats membre del grup impulsor i amb l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de promoure i continuar treballant per tal d’impulsar una organització del temps més saludable, igualitària, eficient i sostenible.